Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Uczestnicy dodatkowych zajęć

Zajęcia pozalekcyjne dla technika organizacji turystyki

W Zespole Szkół w Wąbrzeźnie w ramach unijnego projektu ,,Dziś nauka jutro praca II”  ruszyły  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  dla technika organizacji turystyki.

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego.  Zawód technika organizacji turystyki ma szerokie możliwości  zatrudnienia w sektorze usług turystycznych poczynając od biur podróży, agencji turystycznych, ośrodków informacji turystycznej, po organy administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki.

Dlatego istotną rolę w procesie kształcenia pełnią zajęcia mające na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego. Dzięki pozyskanym przez Powiat Wąbrzeski  środkom zewnętrznym w ramach EFS  zakupiono pomoce dydaktyczne , które maja na celu uatrakcyjnić zajęcia  dodatkowe, min.: przewodniki, atlasy,  książki, notebooki.

W trakcje  unijnych zajęć   uczeń nabędzie umiejętności:

  • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów
  • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych
  • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów
  • prowadzenia informacji turystycznej
  • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych
  • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych

 

  • Uczniowie podczas zajęć

« wstecz