Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Prawo jazdy

Dobiega końca kurs na prawo jazdy kat. B dla uczniów w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II".

 

Powiat Wąbrzeski w ramach realizacji projektu pn. „Dziś nauka jutro praca II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe po raz kolejny zorganizował „Kurs prawo jazdy kat. B” dla 17 uczniów Technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu.

Kurs dobiega końca, a ostatni uczestnicy podchodzą do egzaminu wewnętrznęgo. Uczestnicy w ramach kursu zgłębiali wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ogólnych zasad przepisów ruchu drogowego, bezpiecznych warunków używania i wyposażania pojazdów czy zasad udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zostały przeprowadzone przez  Akademię Nauki i Techniki Jazdy Collage w Wąbrzeźnie.

 

 

  • 1. Uczniowie podczas kursu
  • 2. Uczniowie podczas kursu
  • 3. Uczniowie podczas kursu
  • 4. Uczniowie podczas kursu
  • 5. Uczniowie podczas kursu
  • 6. Uczniowie podczas kursu

« wstecz