Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Kurs prawa jazdy

Rusza kurs na prawo jazdy kat. B dla uczniów w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”

W związku z zakończonym naborem na kurs prawa jazdy kat. B 17 uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe rozpoczęło udział w zajęciach teoretycznych. Szkolenia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zostaną przeprowadzone przez  Akademię Nauki i Techniki Jazdy Collage w Wąbrzeźnie.

Kurs teoretyczny ma obejmować 30 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu przepisów ruchu drogowego i ratownictwa medycznego, natomiast szkolenie praktyczne mające na celu przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B będzie trwało minimum 30 godzin zegarowych na osobę. Po ukończeniu kursu Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny.

Szkolenie ma na celu przyswojenie przez uczniów wiedzy teoretycznej i praktycznej w bezpiecznym kierowaniu pojazdem jak i uzyskanie państwowego dokumentu prawa jazdy, który będzie potwierdzony państwowym egzaminem teoretycznym jak praktycznym z jazdy, przeprowadzany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.  

Termin realizacji projektu Dziś nauka jutro praca II został przedłużony do 30.09.2020r.

 

h4SfQ5AAAAABJRU5ErkJggg==

 

  • autor: Wydział Funduszy Zewnętrzynych i Promocji
  • 1. KURS PRAWA JAZDY
  • 2. KURS PRAWA JAZDY
  • 3. KURS PRAWA JAZDY
  • 4. KURS PRAWA JAZDY

« wstecz