Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Zakupy dla szkół

Do szkoły trafiły kolejne pomoce dydaktyczne dla przedmiotów mechanicznych

Pomoce zostały przekazane na potrzeby realizacji Projektu : „Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wśród przekazanego sprzętu znajdują się: imadła, pilniki, suwmiarki, klucze, skrzynki z narzędziami i wiele innych pomocy diagnostycznych ułatwiających zrozumienie zagadnień mechanicznych.

W czasie zajęć młodzież  sprawnie i precyzyjnie będzie mogła posługiwać  się przyrządami, narzędziami i elektronarzędziami. Dzięki temu łatwiej będzie zrozumieć podstawy materiałoznawstwa, budowy maszyn, obróbki metali różnymi metodami. Uczniowie w czasie zajęć wykonują przeglądy, konserwacje, naprawy, regulacje, próby techniczne po naprawach różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych, z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów pomiarowych, ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, diagnostycznych.

HZiUsqSfAAAAABJRU5ErkJggg==

 

  • autor: A. Rękosiewicz - Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
  • Zakup sprzętu dla szkół1.jpg
  • Zakup sprzętu dla szkół2.jpg
  • Zakup sprzętu dla szkół3.jpg
  • Zakup sprzętu dla szkół4.jpg
  • Zakup sprzętu dla szkół5.jpg
  • Zakup sprzętu dla szkół6.jpg
  • Zakup sprzętu dla szkół7.jpg
  • Zakup sprzętu dla szkół8.jpg

« wstecz