Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • ROZPOCZYNAMY NABÓR!

Rozpoczynamy nabór uczniów na kurs prawa jazdy kat. B!

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU
 „Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17     

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.01.2020 r.

 Formy wsparcia:
o    Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów:
*  kurs prawa jazdy kat. B (Technikum w ZSZ w Wąbrzeźnie i Szkoła Branżowa I stopnia)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  • w sekretariatach i na stronach internetowych:
  • ZSZ w Wąbrzeźnie: http://www.zszwabrzezno.com/
  • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
  • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208, 209.

Termin składania dokumentów: od 17-23 października 2019r.


Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

 

58nnvuOTkfI4QQQogZa0pWuv6r3377jb6+PgldQgghhJixZkToEkIIIYSY6SR0CSGEEEJMAgldQgghhBCTQEKXEEIIIcQkkNAlhBBCCDEJJHQJIYQQQkwCCV1CCCGEEJNAQpcQQgghxCSQ0CWEEEIIMQkkdAkhhBBCTAIJXUIIIYQQk0BClxBCCCHEJJDQJYQQQggxCf4HdyYpds3AqUoAAAAASUVORK5CYII=

 

« wstecz