Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Zakończenie rozbudowy Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

Zakończenie rozbudowy Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

2020.05.19

 

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie zyskał nowy obiekt, w którym znajdzie się sześć pracowni kształcenia praktycznego. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”...

 

Komunikat skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Wąbrzeskiego

Komunikat skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Wąbrzeskiego

2020.05.18

Od dnia 1 czerwca 2020 r. będzie istniała możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych ze wszystkich przedmiotów na terenie szkół ponadpodstawowych Powiatu Wąbrzeskiego – Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu...

Przekazaliśmy 22 laptopy do szkół i placówek Powiatu Wąbrzeskiego

Przekazaliśmy 22 laptopy do szkół i placówek Powiatu Wąbrzeskiego

2020.04.28

W dniu 27 kwietnia 2020 r. Powiat Wąbrzeski przekazał do czterech szkół i placówek 22 laptopy w ramach realizacji umowy o powierzenie grantu nr 154/22 – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014/2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”; na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.