Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • UWAGA_800x400

Bakteria grupy coli w próbce pobranej z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji informuję, że w dniu dzisiejszym, tj. 30.04.2021 r. otrzymał od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie wyniki kontrolnych badań jakości wody pobranej w dniu 28.04.2021 r. Badania wykazały, iż w pobranej próbce wykryto obecność bakterii grupy coli.

W związku z powyższym obowiązują zalecenia wydane w Komunikacie nr 2/2021 przez PPIS w dniu 30.04.2021r. do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

Zarząd MZECWiK sp. z o.o.

Odwołanie komunikatu 

 

drukuj (Bakteria grupy coli w próbce pobranej z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie)

  • autor: Paweł Sarnecki - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, data: 2021-04-30

Do pobrania

« wstecz