Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dane teleadresowe/ godziny przyjęć


Siedziba placówki mieści się przy

ul. Wolności 35 w Wąbrzeźnie

Tel./ Fax 56-688-21-75

e-mail:  poradnia.wabrzezno@data.pl

adres strony internetowej: poradnia-wab.szkolnastrona.pl

adres skrzynki e-puap:  /PPPWabrzezno/SkrytkaESP

 

Sekretariat czynny

od poniedziałku do piątku

od godz. 7.00 do 15.00

 

Pracownicy pedagogiczni

poniedziałek 8.00 - 16.00

wtorek 8.00 - 16.00

środa 8.00 - 16.00

czwartek 8.00 - 16.00

piątek 8.00 - 16.00


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie  sprawuje opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie Powiatu Wąbrzeskiego. Kadra Poradni składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów, pedagogów i logopedów, których celem jest niesienie pomocy zarówno dzieciom i młodzieży jak i ich rodzicom. Ścisła współpraca ze szkołami i przedszkolami pozwala nam na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych jak i rodzinnych.


Usługi są bezpłatne, dobrowolne, nie wymagają skierowań. 

  • 10 Kroków by stać się lepszym rodzicem