Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Izabela Jędrzejczyk

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Izabela Jędrzejczyk

Tel. 56 688 24-50 wew. 149 pokój  nr 124 I piętro

e-mail: prk@wabrzezno.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 14.45 do 16.45

wtorek, środa: od 15.45 do 17.45

piątek od 7.30 do 11.30

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (T.j.Dz.U.2017 r., poz. 229 ) zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy rzecznik konsumentów.

Do zadań rzecznika w szczególności należy:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwo na rzecz konsumentów oraz występować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.