Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Kolejny projekt złożony przez Powiat Wąbrzeski zatwierdzony do dofinansowania z funduszy unijnych.

1836.jpg                                                                           1837.jpg

   Projekt pt:. „Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” został pozytywnie weryfikowany przez Komisję Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i został zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do dofinansowania.
   Projekt został opracowany i złożony przez Powiat Wąbrzeski w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach Działania 9.2.  „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach zawodowych  z terenu powiatu wąbrzeskiego. Odbiorcami projektu będą uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespołu Szkół we Wroniu.
   Całkowita wartość projektu wynosi 271 404 zł, z tego 236 799,99 zł to środki EFS a 34 604 zł - to środki pochodzące z budżetu Powiatu. Realizacja planowanych działań rozpocznie się we wrześniu 2009 r. i potrwa do lipca 2010 r.

drukuj (Kolejny projekt złożony przez Powiat Wąbrzeski zatwierdzony do dofinansowania z funduszy unijnych.)

  • autor: Anna Wetzel , data: 2009-06-02

« wstecz