Ewidencja stowarzyszeń, fundacji i klubów

Oświadczenie dla stowarzyszeń i fundacji dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu