Wszystkie aktualności

 • zabytkowe miasto43067

Informacja o wynikach naboru wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku, Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłosił nabór deklaracji o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 


Podmioty uprawnione mogły ubiegać się za pośrednictwem Powiatu Wąbrzeskiego o udzielenie dotacji na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i opieki nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22. O udzielenie dotacji mogły ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.


Deklaracje przyjmowane były od 3 sierpnia 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 14.30.  


W wyniku naboru wpłynęły 22 deklaracje:

 1. „Renowacja części ścian kościoła w Zieleniu”;
 2. „Odbudowa części drogi procesyjnej wokół kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku”;
 3. „Renowacja części ściany północnej kościoła w Książkach”;
 4. „Renowacja kamienicy mieszczańskiej przy u. 1 Maja 38 w Wąbrzeźnie”;
 5. „Remont kamienicy Plac Jana Pawła II 11 w Wąbrzeźnie”;
 6. „Generalny remont Willi ul. Grudziądzka 30 w Wąbrzeźnie”;
 7. „Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Gen. S. Pruszyńskiego 6 w Wąbrzeźnie”;
 8. „Renowacja kamienicy przy ul. Wolności 14 w Wąbrzeźnie”;
 9. „Remont kamienicy przy Placu Jana Pawła II 23 w Wąbrzeźnie”;
 10. „Renowacja domu przy u. Gen. Pruszyńskiego 26 w Wąbrzeźnie”;
 11. „Renowacja kamienicy przy ul. Wolności 13 w Wąbrzeźnie”;
 12. „Renowacja kamienicy przy ul. Gen. Sikorskiego 7 w Wąbrzeźnie”;
 13. „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy elewacjach kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Łopatkach;
 14. „Renowacja kamienicy mieszczańskiej przy ul. Żwirki i Wigury 21 w Wąbrzeźnie”;
 15. „Remont młyna przy ul. 1 Maja 60 w Wąbrzeźnie”;
 16. „Renowacja kamienicy przy ul. Mestwina 4 w Wąbrzeźnie”;
 17. „Renowacja holu i schodów wewnątrz willi należącej do zespołu dworsko-parkowego w Bartoszewicach”;
 18. „Renowacja kamienicy przy ul. 1 Maja 52 w Wąbrzeźnie”;
 19. „Renowacja elewacji kamienicy przy ul.1 Maja 75 w Wąbrzeźnie”;
 20. „Remont zabytkowego budynku przy ul. Matejki 9 w Wąbrzeźnie”;
 21. „Remont elewacji frontowych kamienicy przy ul. Pułaskiego 2 w Wąbrzeźnie”;
 22. „Renowacja kamienicy ul. Wolności 15 w Wąbrzeźnie”.

Komisja powołana Uchwałą nr 194/380/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków na posiedzeniu komisji w dniu 11 sierpnia 2023 r. -wybrała do złożenia o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków następujące zadania inwestycyjne:

 1. „Renowacja części ścian kościoła w Zieleniu”;
 2. „Renowacja kamienicy mieszczańskiej przy ul. 1 Maja 38 w Wąbrzeźnie”;
 3. „Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Gen. S. Pruszyńskiego 6 w Wąbrzeźnie”;
 4. „Renowacja kamienicy przy ul. Wolności 14 w Wąbrzeźnie”;
 5. „Renowacja kamienicy przy ul. Gen. Sikorskiego 7 w Wąbrzeźnie”;
 6. „Renowacja kamienicy przy ul. Mestwina 4 w Wąbrzeźnie”;
 7. „Renowacja holu i schodów wewnątrz willi należącej do zespołu dworsko-parkowego w Bartoszewicach”;
 8. „Renowacja kamienicy przy ul. 1 Maja 52 w Wąbrzeźnie”;
 9. „Renowacja elewacji kamienicy przy ul. 1 Maja 75 w Wąbrzeźnie”;
 10. „Remont elewacji frontowych kamienicy przy ul. Pułaskiego 2 w Wąbrzeźnie”.
 • autor: Józef Krawczyk – Przewodniczący Komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków

Wstecz