Wszystkie aktualności

 • Grupa osób w mundurach idąca ulicą

100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie

Dnia 8 lipca odbyła się uroczystość Jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie. W uroczystości wziął udział Wicestarosta Karol Sarnecki składając strażakom podziękowania za pełnioną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu. W imieniu Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie przekazał na ręce OSP bon do wykorzystania na sfinansowanie zakupów dla jednostki.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin. Po mszy zebrani przemaszerowali pod remizę, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów. 

Dowódca uroczystości druh Karol Paszko złożył meldunek druhowi Jarosławowi Herbowskiemu Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. 

Podczas uroczystości jednostce przekazano nowy sztandar, a także nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO. Druhna Sylwia Szwed zaprezentowała historię jednostki OSP w Orzechowie.

Uroczystość była także okazją do uhonorowania odznaczeniami zasłużonych druhów.

 • Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
 • Druh Adam Rogala, OSP Orzechowo
 • Druh Wiesław Barański, OSP Orzechowo
 • Druh Wojciech Barański, OSP Orzechowo.
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał:
 • Druh Maciej Bieliński, OSP Orzechowo.
 • Odznakę Strażaka Wzorowego otrzymali:
 • Druh Tomasz Miszewski, OSP Orzechowo
 • Druh Adam Talkowski, OSP Zieleń.

 Odznaki Za wysługę:
 50 lat druhowie Adam Zawada, Zbigniew Brzeski, Grzegorz Stepnowski; 
 45 lat druh Adam Rogala, 
 30 lat druhowie Wiesław Barański i Wojciech Barański, 
 25 lat druh Andrzej Rogala oraz 
 10 lat druhowie Maciej Bieliński, Tomasz Miszewski, Artur Paszko, Filip Paszko, Karol Paszko

Po ceremonii wręczenia odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście kierując słowa podziękowania i uznania oraz życzenia dla strażaków. 

Na zakończenie Prezes OSP Orzechowo Tomasz Miszewski oraz Skarbnik OSP Orzechowo Zbigniew Moryń wręczyli podziękowania zaproszonym gościom, sponsorom, instytucjom oraz osobom fizycznym.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się Piknik Strażacki.

 • autor: SG - Wydział Organizacyjny

Fotorelacja z obchodów 100-lecia OSP w Orzechowie:

 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (1)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (2)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (3)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (4)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (5)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (6)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (7)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (8)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (9)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (10)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (11)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (12)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (13)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (14)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (15)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (16)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (17)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (18)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (19)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (20)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (21)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (22)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (23)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (24)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (25)
 • obchody 100 lecia OSP w Orzechowie (26)

Wstecz