Wszystkie aktualności

 • Samorządowcy siedzący przy stole podczas rozmów

Parlamentarzyści Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej rozmawiali z mieszkańcami

3 i 4 kwietnia br. nasz region odwiedzili parlamentarzyści Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek 3 kwietnia w Powiecie Wąbrzeskim gościli posłowie: Aleksandra Gajewska, Joanna Kluzik-Rostkowska, Zbigniew Konwiński, Paweł Papke oraz Tomasz Szymański.

W Wąbrzeskim Domu Kultury od godz.12.00 trwały spotkania z przedstawicielami różnych środowisk naszej społeczności lokalnej.

W spotkaniu wzięli udział lokalni samorządowcy

W spotkaniu z samorządowcami udział wzięli: starosta Krzysztof Maćkiewicz, wicestarosta Karol Sarnecki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Markowski, burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski ze swym zastępcą Sławomirem Trzcińskim, a także wójt Gminy Dębowa Łąka Stanisław Szarowski. Rozmawiano o wielu sprawach dotyczących gmin i powiatu, głównie spraw finansowania samorządów, trudności w prowadzeniu szkół, finansowania szpitali i ochrony zdrowia, nieprzejrzystych procedur dofinansowywania inwestycji samorządowych, zagrożeń ze strony inwestycji związanych z CPK.

Rozmawano z pracownikami pomocy społecznej

W spotkaniu z pracownikami pomocy społecznej uczestniczyła dyrektor PCPR Justyna Przybyłowska, szefowe MOPS i GOPS z terenu powiatu, dyrektorzy placówek oraz pracownicy ośrodków. Poruszano m.in. tematy zwią-zane z kształceniem upracowników socjalnych, niskich wynagrodzeń w tej sferze, niespójnych przepisów praw-nych regulujących pracę oraz zbytnią „papierologię”. To wszystko oraz obciążanie coraz to nowymi zadaniami powoduje odchodzenie wykwalifikowanych pracowników. 

Debatowano z przedsiębiorcami

Wąbrzeskich przedsiębiorców reprezentowali W.Młodziejewski, J,Janicki, B.Warżel oraz B.Lewandowski. Dys-kusja koncentrowała się głównie na warunkach prowadzenia biznesu, kosztów energii i konieczności przeciw-działania spekulacji tymi cenami, nieprzewidywalności przepisów tzw.”Polskiego ładu”, braku stabilności i moż-liwości planowania rozwoju przedsiębiorstw.

Posłowie spotkali się też z A.Ramlauem w Dębowej Łące, z którym rozmawiali na temat problemów rolników oraz przedsiębiorczości na terenie wsi.

Spotkanie z mieszkańcami powiatu


O godz. 17.00 rozpoczęło się w sali kolumnowej WDK spotkanie otwarte z mieszkańcami powiatu. Poruszano rozmaite kwestie m.in.:

 • kiedy będzie jedna wspólna lista wyborcza opozycji; 
 • czy będzie zmiana waloryzacji emerytur, ponieważ obecne mechanizmy są krzywdzące i spłaszczają poziom świadczeń (jedna z mieszkanek Wąbrzeźna udokumentowała paragonami prawdziwy wzrost cen żywności) 
 •  jak zachęcić nauczycieli do pozostania w zawodzie, jak poprawić ofertę kształcenia dla młodzieży i zapewnić jej lepszą pomoc psychologiczną; 
 • niedostateczny transport publiczny, wykluczenie komunikacyjne ludzi z mniejszych miejscowości; 
 • zbyt długie kolejki do specjalistów i kiepska ochrona zdrowia; 
 • ponownie sprawy edukacji - zbyt liczne klasy, cięzkie plecaki uczniów, brak możliwości rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 
 • sprawy ekologii - niedostępność programów ”Czyste powietrze” czy „Stop smog” dla wspólnot mieszkaniowych. 

Na koniec poruszono sprawę kontroli wyborów oraz częstszych kontaktów posłów z wyborcami po wyborach. 

Fotorelacja ze spotkań z Parlamentarzystami:

 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (1)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (2)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (3)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (4)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (5)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (6)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (7)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (8)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (9)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (10)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (11)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (12)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (13)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (14)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (15)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (16)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (17)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (18)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (19)
 • Spotkanie z Parlamentarzystami w Wąbrzeskim Domu Kultury (20)

Wstecz