Wszystkie aktualności

 • Uczestnicy zebrania w Kurkocinie

Ile razy w 2022 r. interweniowała na terenie powiatu straż pożarna? Zebranie sprawozdawcze w Kurkocinie

W dniu 22 marca Wicestarosta Karol Sarnecki uczestniczył w zebraniu podsumowującym działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu w 2022 rok.

Ile razy interweniowała w 2022 r. roku straż pożarna na terenie powiatu?

W ubiegłym roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu wąbrzeskiego interweniowały 947 razy, w tym:

 • 123 działań związanych z gaszeniem pożarów
 • 797 interwencje prowadzone w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń
 • 27 alarmów fałszywych

W porównaniu z rokiem ubiegłym zanotowano wzrost liczby interwencji o 84:

 • liczba pożarów wzrosła o  32
 • liczba miejscowych zagrożeń wzrosła o 55
 • natomiast liczba alarmów fałszywych zmalała o 3 zdarzenia.
 • autor: SG - Wydział Organizacyjny

Fotorelacja z zebrania sprawozdawczego w Kurkocinie:

 • Spotkanie w Kurkocinie (1)
 • Spotkanie w Kurkocinie (2)
 • Spotkanie w Kurkocinie (3)
 • Spotkanie w Kurkocinie (4)
 • Spotkanie w Kurkocinie (5)
 • Spotkanie w Kurkocinie (6)
 • Spotkanie w Kurkocinie (7)
 • Spotkanie w Kurkocinie (8)

Wstecz