Centrum Wspierania Rodziny, Piecza Instytucjonalna

  Centrum Wspierania Rodziny, Piecza Instytucjonalna

 

 tel. 56 688 24 50 do 57 (wew.135)

tel. kom. 533 198 565

pokój nr 4

mgr Magdalena Kamińska
specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
e-mail: mkaminska@pcprwabrzezno.pl

mgr Dariusz Broda
podinspektor
e-mail: dbroda@pcprwabrzezno.pl