Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 906 225,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 812 450,00 zł

 

CELE PROJEKTU:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez połączenie z 2 drogami wyższej kategorii: drogą wojewódzką 548 i 551,
 • zwiększenie dostępności transportowej -zapewnienie funkcjonowania przewozów autobusowych,

EFEKTY

 • przebudowa drogi wraz z wykonaniem poszerzenia o długości 3680 m,
 • budowa chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 2162 m
 • przebudowa istniejących oraz budowa nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej
 • budowa 6 peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami
 • przebudowa 4 skrzyżowań
 • konserwacja i oczyszczenie przepustów drogowych
 • umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem
 • odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów
 • oznakowanie pionowe, w tym aktywne znaki D-6 na przejściach dla pieszych
 • oznakowanie poziome
 • bariery energochłonne i ochronne
 • oświetlenie przejść dla pieszych lampami hybrydowymi.
 • indeks

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk.

 

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk.