Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • uroczystość20210919_123525

Uroczystość patriotyczno - religijna w Kukrocinie

W dniu 19 września 2021 r. odbyła się uroczystość patriotyczno - religijna w Kukrocinie przy Pomniku Pomordowanych, upamiętniająca zbrodnie dokonaną przez Niemców.

W uroczystości wzięli udział Krzysztof Maćkiewicz – Starosta Wąbrzeski, Karol Sarnecki – Wicestarosta i Marek Markowski – Przewodniczący Rady Powiatu. Obecność pocztów sztandarowych oraz występ słowno – muzyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach podkreślił uroczysty charakter wydarzenia.  Po mszy świętej i przemówieniach okolicznościowych nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek oraz zapalenie zniczy.

Rys historyczny: Pomnik upamiętnia miejsce straceń ponad 500 pomordowanych przez okupanta w październiku 1939 roku. W głębokich dołach przedwojennej żwirowni zostały pochowane zwłoki straconych na miejscu mieszkańców Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Kowalewa Pomorskiego, Brodnicy i okolicznych wsi. W 25-tą rocznicę masakry okolicznej ludności na zbiorowej mogile mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego postawili skromny pomnik, który przetrwał do roku 1997. Z inicjatywy Zarządu OSP Kurkocin oraz ówczesnego Przewodniczącego Rady Gminy Romana Topija, w 680-lecia rocznicy nadania wsi Kurkocin praw lokacyjnych w dniu 24 maja 1997 r. powstał nowy pomnik w obecnym kształcie. Miejscem masowych straceń opiekują się członkowie OSP Kurkocin oraz młodzież Szkoły Podstawowej w Łobdowie. Coroczna manifestacja Ku czci pomordowanych odbywa się w każdą pierwszą niedziele września.

Źródło rysu historycznego:  https://www.ugdl.pl/pomnik-w-kurkocinie/

  • autor: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
  • uroczystość0001
  • uroczystość20210919_130047 (002)
  • uroczystość20210919_134229 (002)
  • uroczystość20210919_140553 (002)

« wstecz