Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Flaga i godło Polski

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZADOWYCH

 

Nazwa projektu: „Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582”:

KWOTA DOFINANSOWANIA: 598 418,42 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 196 836,84 zł

CELE PROJEKTU:

 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez połączenie z drogą wojewódzką 534,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zwiększenie dostępności transportowej -zapewnienie funkcjonowania przewozów autobusowych,
 • zapewnienie bezpośredniego dojazdu do terenu inwestycyjnego.

EFEKTY

 • remont nawierzchni poprzez profilowanie i wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku 2 582 m,
 • umocnienie poboczy gruntowych tłuczniem na odcinku 2 582 m,
 • remont zjazdów do posesji - 11 szt.,
 • remont skrzyżowań - 4 szt.,
 • oczyszczenie i konserwację istniejących rowów na odcinku 2582 m,
 • wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych,
 • wykonanie oznakowania poziomego.