Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • SPOTKANIE Z POWIATOWYM RZECZNIKIEM KONSUMENTÓW

Spotkanie w ramach kampanii pn. "Wiem, co podpisuję!" za nami!

W dniu 14 listopada 2019 r. w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się spotkanie mieszkańców naszego powiatu z przedstawicielami Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Bydgoszczy. W czasie prezentacji przekazano uczestnikom spotkania  wiele ciekawych informacji, które nie tylko będzie można wykorzystać przy zawieraniu umów telekomunikacyjnych czy pocztowych, ale mogą one odnaleźć zastosowanie w różnego rodzaju umowach zawieranych w życiu codziennym.

Akcja „ Wiem, co podpisuję”, jest skierowana do seniorów ale w każdym wieku musimy być czujni i uważani przy zawieraniu umów. Podczas spotkania przekazano mieszkańcom naszego powiatu dane ( nazwy i adresy siedziby ) operatów telekomunikacyjnych, którzy to stosowali nieuczciwe praktyki rynkowe w stosunku do swoich klientów.

Przedstawicie  UKE mówili również na temat metody oszukiwania abonentów (najczęściej sieci telefonii komórkowych), która polegała na wykorzystywaniu abonentów i ich skłonności do oddzwaniania na nieodebrane połączenia. Tzw. „głuche telefony” pojawiają się najczęściej w godzinach wieczornych lub nocnych i trwają bardzo krótko. Oszuści liczą na to, że użytkownik danego numeru oddzwoni z samego rana, generując wysoką opłatę. Najczęściej na wyświetlaczu telefonicznym pojawiają się numery z Republiki Konga lub Wybrzeża Kości Słoniowej, których numery kierunkowe (+243) oraz (+225) mogą sugerować połączenia krajowe, np. z Warszawy (22) bądź Płocka (24). Według docierających do UKE sygnałów ostatnio pojawiają się także numery przypominające polskie numery komórkowe, np. (703 XXX XXX), które wykorzystują ten sam mechanizm oszukiwania abonentów.

Zdarza się również, że połączenia te są celowo przedłużane, np. użytkownik słyszy sygnał rozłączenia, lecz jeżeli sam nie naciśnie symbolu czerwonej słuchawki, połączenie trwa nadal, a co za tym idzie, operator nalicza wysokie opłaty. Przedstawiciel UKE apelowali o rozwagę przed nawiązywaniem połączeń bądź odpisywaniem na nieznane numery telefonów. Wcześniej należy sprawdzić, czy dany numer nie jest numerem zagranicznym (połączenia międzynarodowe są droższe) lub czy nie należy do zakresu numeracji wykorzystywanej do świadczenia usług o podwyższonej opłacie (np. 708 XXX XXX).

Na koniec spotkania mieszkańcy otrzymali ulotki dotyczące spraw, z którymi można zwrócić się do UKE, wzory oświadczenia o odstąpieniu od umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Mieszkańcy na spotkaniu zadawali sporo pytań i chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami, co świadczy, iż tematy przedstawiane przez przedstawicieli Delegatury UKE z Bydgoszczy są ważne, tylko nie zawsze potrafimy sobie z nimi właściwie poradzić.

Dlatego też, w przyszłym roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów wspólnie z przedstawicielami z UKE planuje zorganizować podobne spotkania na terenie na naszych gmin wiejskich, by dotrzeć z przedstawioną tematyką związaną z usługami telekomunikacyjnymi i pocztowymi,  do jak największej liczby mieszkańców naszego powiatu. 

  • autor: Izabela Jędrzejczyk - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wąbrzeźnie

« wstecz