Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

 Tlenek węgla (CO), potocznie zwany czadem, jest bezwonnym, bezbarwnym, pozbawionym smaku silnie trującym gazem. Powstaje na skutek niepełnego spalania wszystkich paliw, m.in. gazu, węgla, drewna, ropy, oleju, benzyny, które spowodowane jest niedostateczną ilością tlenu niezbędnego do pełnego spalenia paliw. Określany jest „cichym zabójcą”, ponieważ człowiek nie jest w stanie go wykryć za pomocą zmysłów.
    Bezpieczeństw zagwarantuje nam tylko czujnik tlenku węgla. Zadaniem takiego urządzenia jest ciągłe sprawdzanie stanu powietrza i alarmowanie w przypadku wykrycia czadu. Należy jednak pamiętać, że tylko wysokiej jakości urządzenie zapewni bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Warto jest wyposażyć dom w detektor tlenku węgla, gdyż sami nie jesteśmy w stanie wychwycić zagrożenia. Czujniki czadu wyposażone są w specjalny sensor elektrochemiczny, który wykrywa tlenek węgla.

    Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowe. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 •     nieszczelności,
 •     braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 •     wad konstrukcyjnych,
 •     niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

    Objawy taki jak: duszności, osłabienie, ból głowy, senność, przyspieszona czynność serca mogą świadczyć o zatruciu tlenkiem węgla. W takim przypadku natychmiast:

 •     przewietrz mieszkanie,
 •     ewakuuj współmieszkańców,
 •     wyjdź na zewnątrz,
 •     wezwij straż pożarną,
 •     zasięgnij porady lekarskiej.

    Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych stwarza zagrożenie dla użytkowników budynku poprzez wystąpienie pożaru sadzy w kominie oraz zatrucie  tlenkiem węgla. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna w 2018 r. odnotowała 15.882 pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W sezonie grzewczym 2018/2019 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 3.842 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, podczas tych zdarzeń 52 osób zginęło a 2024 osób zostało rannych.
    W celu bezpiecznego eksploatowania przewodów kominowych należy dokonywać co rocznego przeglądu oraz czyszczenia przewodów spalinowych i dymowych w następujących czasookresach:

 •     od palenisk opalanych paliwem stałym (węgiel, miał, drewno) – co 3 miesiące,
 •     od palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym co 6 miesięcy,
 •     od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu.

    Aby uniknąć zaczadzenia należy:

 •     systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 •     użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 •     nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 •     nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 •     w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
 •     nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.
 • autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
 • 1. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa
 • 2. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa
 • 3. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa
 • 4. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

« wstecz