Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Sprawdź czy będziesz wypoczywać w bezpiecznej okolicy

Jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka jest poczucie bezpieczeństwa, które ma decydujący wpływ na  funkcjonowanie każdej społeczności. Podmioty odpowiedzialne za zapewnienie porządku publicznego tworzą narzędzia, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie zagrożeń. Jednym z takich instrumentów jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To za jej pośrednictwem Komendy Powiatowe Policji usprawniają proces zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym.

Mapa jako narzędzie on-line daje każdemu obywatelowi możliwość przekazywania policji niepokojących informacji bez konieczności wychodzenia z domu. W Powiecie Wąbrzeskim w latach 2017 - 2018 roku odnotowano ponad 300 zgłoszeń z czego potwierdzonych zostało 110 z nich. Najwięcej z nich dotyczyło nieprawidłowego parkowania, przekraczania dozwolonej prędkości i spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna dla każdego i obejmuje teren całej Polski. Na bieżąco możemy sprawdzać jakie zagrożenia pojawiają się na mapie, a jakie znikają w wyniku podejmowania konkretnych działań mających na celu rozwiązanie regularnie występującego problemu.

 Dobrym rozwiązaniem będzie także planowanie urlopu korzystając z Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jeżeli zastanawiają się Państwo, czy wybrany hotel znajduje się przy ruchliwej ulicy lub czy pobliski bar nie został zgłoszony jako miejsce grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją - warto skorzystać z informacji zawartych na mapie.

LINK

 

 

« wstecz