Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • ZSZ

Trwają "Drzwi otwarte" w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

Dziś (15.05.2019r.) w Zespole Szkół Zawodowych odbywają się Drzwi otwarte. Uczniowie klas trzecich gimnazjum i ósmych szkół podstawowych mogą poznać szkołę oraz szeroką ofertę edukacyjną. Dyrekcja, nauczyciele i obecni uczniowie zachęcali przybyłych uczniów do podjęcia nauki właśnie w tej szkole.
Uczniowie i nauczyciele przygotowali dla zwiedzających stanowiska prezentujące zawody, prezentacje multimedialne i konkursy.
Obecnie ZSZ oferuje kierunki:
-  technikum: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik obsługi turystycznej.
- Szkoła Branżowa I stopnia – szkoła może kształcić w różnych zawodach pod warunkiem, że znajdzie się podmiot zapewniający kształcenia praktyczne zawodowe. W szkole funkcjonują tzw. klasy wielozawodowe (różne zawody - stolarz, cukiernik, ślusarz, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer itp.). Uczniowie w tych klasach odbywają kształcenie ogólne w szkole, natomiast kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w ramach miesięcznych kursów zawodowych I, II i III stopnia. W zawodach mechanik- monter maszyn i urządzeń oraz sprzedawca kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w szkole. Kształcenie praktyczne odbywa się u pracodawców oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie. Szkoła kształci w zawodach szkoły branżowej m. in: mechanik, monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, sprzedawca.
Przy okazji dni otwartych szkoła przygotowała stanowisko doradztwa zawodowego. Uczniowie mają  możliwość rozmowy ze specjalistą dotyczącej przygotowania dokumentów aplikacyjnych czy skorzystania z symulacji rozmowy kwalifikacyjnej, ćwiczenia z autoprezentacji czy prowadzenia negocjacji dotyczących zatrudnienia.

 

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrzynych i Promocji
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ

« wstecz