Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Zarządzenia Nr 1/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w sprawie ustalenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 r. w Powiecie Wąbrzeskim

Zarządzenia  Nr 1/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w sprawie ustalenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 r. w Powiecie Wąbrzeskim

  • kreska