Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Komunikat Starosty Wąbrzeskiego dot. sytuacji epidemiologicznej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego 23.11.2020 godz. 14:50

KOMUNIKAT STAROSTY WĄBRZESKIEGO

z dnia 23 listopada 2020 r. godz. 14:50

DOTYCZĄCY SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII

Informuję, że na terenie powiatu wąbrzeskiego aktualna sytuacja epidemiologiczna w oparciu o dane przekazane przez PSSE
w Wąbrzeźnie przedstawia się następująco:

  • łącznie od początku pandemii osób zakażonych SARS-Cov-2 – 741,
  • osoby aktualnie zakażone SARS-Cov-2 – 235,
  • ozdrowieńców – 495,
  • osoby zmarłe – 11,
  • osoby aktualnie objęte kwarantanną domową – 487,
  • osoby objęte nadzorem epidemiologicznym – 2,
  • osoby objęte kwarantanną zbiorową – 0.

Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia epidemią apeluję o zachowanie rygorów bezpieczeństwa sanitarnego i bezwzględne stosowanie się do wszelkich zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

O ewentualnej zmianie sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanych w związku z tym działaniach, będziemy powiadamiać na bieżąco.                   

Starosta Wąbrzeski

Krzysztof Maćkiewicz

drukuj (Komunikat Starosty Wąbrzeskiego dot. sytuacji epidemiologicznej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego 23.11.2020 godz. 14:50)

  • autor: Mirosław Okrasa - Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego

« wstecz