Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Loga: PFRON oraz Zajęcia Klubowe WTZ

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

   Program „Zajęcia klubowe w WTZ” adresowany jest do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. Celem programu jest  wsparcie osób z niepełnosprawnością     w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym oraz zawodowym poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Jest on finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc udzielana jest przez samorządy powiatowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż zgodnie z Procedurami realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków  finansowych na realizację programu  trwa od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Termin dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj. od 1 sierpnia br. do dnia 31 stycznia 2022 r. oraz zajęć klubowych prowadzonych  w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Powiat Wąbrzeski przyjmuje wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu w terminie od dnia 5 maja br. do 5 czerwca 2021 r. Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 pok. 27.

Informacje na temat programu oraz procedury programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie.

  • autor: Joanna Paczkowska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie , data: 2021-04-29

« wstecz