Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Zakończenie projektu „Rodzina w Centrum 2”

   W związku z zakończeniem w dniu 31 października 2020 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie przez okres 4 tygodni, tj. do 30 listopada 2020 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, pedagog, psycholog, itd.;  Ponadto w projekcie zostali przeszkoleni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i są gotowi do świadczenia usług.

  • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  • Loga UE, flaga polski, herb Woj. Kuj-Pom

« wstecz