Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • logo SOW

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnym

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie przypomina,  iż 10 kwietnia 2020 r. uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu pomocowego PFRON – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 
   W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Program jest skierowany do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć.
   Adresatami programu są m.in. niepełnosprawni podopieczni środowiskowych domów samopomocy, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, dziennych domów pomocy społecznej, pełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz pełnoletni wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.
Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez okres 3 miesięcy, licząc od marca 2020. Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona uniemożliwiając korzystanie z rehabilitacji przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, w związku z zagrożeniem epidemicznym. 
   Świadczenie nie przysługuje jednak osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany z powodu zagrożenia COVID-19.
   Wnioskodawcy będą mogli aplikować o środki za pośrednictwem platformy elektronicznej Systemu Obsługi Wsparcia - bez konieczności wizyty w urzędzie!
   SOW to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnością, mogą elektronicznie składać wnioski, dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego.
    Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW w ramach Modułu III mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.
 Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny od pracy, przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko zdalnie.
   Serdecznie zachęcamy do złożenia wniosku wraz z załącznikami poprzez System Obsługi Wsparcia (system SOW); finansowanego ze środków PFORN https://sow.pfron.org.pl/ w terminie od 10 kwietnia do 4 września 2020 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania.

« wstecz