Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Dane PCPR

Aktualne numery telefonów, adresy email do kontaktu z pracownikami PCPR


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE
 

ul: WOLNOŚCI 44, 87-200 WĄBRZEŹNO

tel.: 566882451 do 57 wew. 109, 135, 136, 167, 170,
 fax.: 566882451 do 57 wew. 170, tel. kom.: 531063555, 533198565
e-mail: pcpr@wabrzezno.pl   
www.pcpr-wabrzezno.rbip.mojregion.info
www.wabrzezno.pl

 

Stanowisko/zespół

Stanowisko pracy

Imię i nazwisko

Zakres czynności

Nr pokoju

Nr telefonu

Wieloosobowe stanowisko do spraw rehabilitacji

starszy inspektor

mgr Joanna Paczkowska

rehabilitacja osób niepełnosprawnych, programy PFRON

27

566882451 do 57

wew. 109

jpaczkowska@pcprwabrzezno.pl

 

aspirant pracy socjalnej

mgr Martyna Sobieraj

rehabilitacja osób niepełnosprawnych

27

566882451 do 57

wew. 109

msobieraj@pcprwabrzezno.pl

 

 

pomoc administracyjna

mgr Joanna Dzielska

rehabilitacja osób niepełnosprawnych

27

566882451 do 57

wew. 109

jdzielska@pcprwabrzezno.pl

 

Zespół do spraw pieczy zastępczej

Kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej

mgr Katarzyna Derkowska

 

rodzinna piecza zastępcza

203

566882451 do 57 wew. 167,

kom.531063555

kderkowska@pcprwabrzezno.pl

specjalista pracy socjalnej

Tomasz Turbak

rodzinna piecza zastępcza

203

566882451 do 57 wew. 167, kom.531063555

tturbak@pcprwabrzezno.pl

 

pracownik socjalny

mgr Izabela Pytkowska

rodzinna piecza zastępcza

204

566882451 do 57 wew.  136, kom.531063555

ipytkowska@pcprwabrzezno.pl

 

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Wiesława Tylmanowska

 

Danuta Dymek

 

Emilia Jamroży

 

rodzinna piecza zastępcza

203

566882451 do 57 wew.  136, kom.531063555

wtylmanowska@pcprwabrzezno.pl

 

ddymek@pcprwabrzezno.pl

 

ejamrozy@pcprwabrzezno.pl

Samodzielne stanowisko do spraw pomocy instytucjonalnej oraz funduszy zewnętrznych

inspektor

 

mgr Joanna Krause

fundusze unijne, pomoc instytucjonalna

204

56 6882451 do 57 wew. 136, kom.533198565

jkrause@pcprwabrzezno.pl

 

Rodzina w Centrum 2

specjalista ds. wsparcia rodziny                                  i pieczy zastępczej

 

mgr Magdalena Kamińska

obsługa projektu

4

566882451 do 57 wew. 135

mkaminska@pcprwabrzezno.pl

 

 

podinspektor

mgr Dariusz Broda

obsługa projektów, fundusze unijne, pomoc instytucjonalna

4

56 6882451 do 57 wew. 135

dbroda@pcprwabrzezno.pl

 

Dyrektor

mgr Justyna

Przybyłowska

 

202

566882451 do 57 wew. 170

jprzybylowska@pcprwabrzezno.pl

 

 

« wstecz