Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Jeden z uczestników projektu podczas kursu na prawo jazdy...

Zakończył się kurs na prawo jazdy kat. B dla uczniów w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”

Powiat Wąbrzeski w ramach realizacji projektu pn. „Dziś nauka jutro praca II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe po raz kolejny zorganizował „Kurs prawa jazdy kat. B” tym razem dla 17 uczniów Technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i  Zespołu Szkół we Wroniu. Uczestnicy w ramach kursu zgłębiali wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ogólnych zasad przepisów ruchu drogowego, bezpiecznych warunków używania i wyposażania pojazdów czy zasad udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zostały przeprowadzone przez Akademię Nauki i Techniki Jazdy Collage w Wąbrzeźnie.

 

  • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji.

« wstecz