Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze uczniów - kurs spawania metodą TIG złączy pachwinowych oraz MAG

58nnvuOTkfI4QQQogZa0pWuv6r3377jb6+PgldQgghhJixZkToEkIIIYSY6SR0CSGEEEJMAgldQgghhBCTQEKXEEIIIcQkkNAlhBBCCDEJJHQJIYQQQkwCCV1CCCGEEJNAQpcQQgghxCSQ0CWEEEIIMQkkdAkhhBBCTAIJXUIIIYQQk0BClxBCCCHEJJDQJYQQQggxCf4HdyYpds3AqUoAAAAASUVORK5CYII=

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

„Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.


Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2020 r.

 Formy wsparcia:

  •     Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów:   kurs spawania metodą TIG złączy pachwinowych oraz MAG (CKP-16 miejsc)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  •     w sekretariatach i na stronach internetowych:
  •     CKPiU w Wąbrzeźnie: http://www.ckpiuwabrzezno.internetdsl.pl/
  •     na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
  •     w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208, 209.

Termin składania dokumentów: od 13-24 stycznia 2020r.

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.


Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
pokój 208, 209
tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152
e-mail: wr@wabrzezno.pl

 

  • autor: Wydział ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji

« wstecz