Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

DRO2WZ36Mw7JVxW8QsFNqtPxJ2R5rFdHt1socJ0tmJyC1HyvpfoOsAvAwYrQGLUYLxMCENfGZJwkGz8X81429GaJsg3WvzFgAAAABJRU5ErkJggg==

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Piorytet IX: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działalnie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"
Projekt: "Dziś uczeń - jutro pracownik"
Okres realizacji Projektu: 02.08.2010 - 29.07.2011
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W ramach projektu zrealizowano następujące działania i zrealizowano zajęcia:

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I i II, prowadzone z wykorzystaniem multimediów w wymiarze 30 godzin w okresie od października 2010 r. do kwietnia 2011 r. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu, po lekcjach.
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem multimediów w wymiarze 39 godzin w okresie od października 2010 r. do kwietnia 2011 r. Zajęcia odbywały się w ZSZ w Wąbrzeźnie w soboty w blokach po 4-5 godzin.
Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego prowadzone częściowo w formach warsztatowych na terenie ZSZ w Wąbrzeźnie, a częściowo w formie intensywnej weekendowej w Wierzchach k. Tlenia pod kierunkiem moderatora korzystającego z doświadczeń pedagogiki przygody. Łączny wymiar zajęć – 30 godzin.
Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki z wykorzystaniem platformy on- Line „Matematura”, realizowane w wymiarze 30 godzin w okresie od października 2010 r. do kwietnia 2011 r.
Zajęcia rozwijające z języka angielskiego przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, prowadzone w wymiarze 39 godzin w okresie do października 2010 r. do kwietnia 2011 r.
Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla 15 uczniów z ZSZ i ZS we Wroniu zainteresowanych pogłębianiem znajomości języka, realizowane częściowo w formie weekendowych intensywnych zajęć warsztatowych zorganizowanych w miejscowości Wierzchy k. Tlenia. Łączny wymiar zajęć - 30 godzin.
Zajęcia integracyjne dla 30 uczniów klas I z Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół we Wroniu, pomagające im poznać kolegów i koleżanki oraz szybciej zaadaptować się w nowych szkołach. Zajęcia odbyły się w Forcie w Toruniu.
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, pomagające uczestnikom w określeniu indywidualnych planów kariery zawodowej w oparciu o diagnozę własnych możliwości i wiedzę o rynku pracy. Zajęcia odbyły się w ZSZ w Wąbrzeźnie oraz w Toruniu – w Wyższej Szkle Bankowej i Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej.
Zajęcia warsztatowe dla 10 uczniów technikum informatycznego z zakresu zarządzania bezprzewodowymi sieciami komputerowymi, oparte o materiały Akademii CISCO.

Zajęcia laboratoryjne z zakresu mechatroniki i robotyki dla 20 uczniów technikum mechatronicznego, przygotowujące do egzaminów zawodowych i studiów technicznych. Zajęcia zrealizowane zostały w soboty w CKP w Toruniu oraz w ZSZ w Wąbrzeźnie w łącznym wymiarze 80 godzin.

Szkolenia zawodowe barmańskie dla 12 uczniów technikum hotelarskiego prowadzone w wymiarze 30 godzin w placówce szkoleniowej w Toruniu.

Zajęcia z zakresu stosowania nowoczesnych technik fryzjerskich, wizażu i stylizacji dla 12 uczniów technikum fryzjerskiego, realizowane w wymiarze 42 godzin w pracowni CKP w Wąbrzeźnie.

Zajęcia z montażu instalacji wodno – kanalizacyjnych i hydrauliczno – elektrycznych dla 10 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej realizowane w CKP w Wąbrzeźnie w łącznym wymiarze 40 godzin.

Zajęcia dla uczniów technikum mechatronicznego uczące podstaw cięcia elektrycznego, spawania i obróbki skrawaniem – w wymiarze 40 godzin.

Zajęcia z podstaw kowalstwa artystycznego, metaloplastyki zdobniczej i użytkowej dla 10 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, realizowane w CKP w Wąbrzeźnie w łącznym wymiarze 40 godzin.

Mój biznes w Internecie – zajęcia dla 10 uczniów technikum, uczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem Internetu, w łącznym wymiarze 30 godzin prowadzone w CKP w Wąbrzeźnie.