Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Imienne wykazy głosowań:

VIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie 26 września 2019 r.

VII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie 27  czerwca 2019 r.:

VI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie 29 maja 2019 r.:

V sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie 28 marca 2019 r.:

IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie 7 lutego 2018 r.:

III sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie 28 grudnia 2018 r.:

II sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie 4 grudnia 2018 r.:

Uchwała Nr II/12/2018 została podjęta w wyniku głosowania tajnego

I sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie 20 listopada 2018 r.:

Uchwały od Nr I/2/2018 do I/5/2018 podejmowane były w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego.