Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • szkoła zawodowa

Przyznano dofinansowanie na projekt pn. „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”.

Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie na projekt pn. „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”. Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i wyposażenie w bazę dydaktyczną nowych pracowni kształcenia praktycznego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkoły o 6 pracowni. Część istniejącego budynku będzie przebudowana na sanitariaty. Zakłada się powiązanie funkcjonalne projektowanego obiektu z istniejącym budynkiem szkoły i wspólne użytkowanie. Część istniejąca budynku szkoły jest wyposażona w windę dla osób niepełnosprawnych, która zapewni dostępność tych osób do całości projektowanej rozbudowy. W związku z planowaną rozbudową przewiduje się także wykonanie nowego zagospodarowania terenu na części działki, budowę nowego dojścia do budynku, przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej oraz sieci telekomunikacyjnej. Ilość istniejących miejsc parkingowych przy budynku szkoły jest wystarczająca do obsługi planowanej rozbudowy. Zasilanie w media będzie zapewnione z istniejących przyłączy, w które obecnie wyposażona jest szkoła: energia elektryczna, ciepła woda użytkowa i c.o. zasilane z istniejącej kotłowni.

Głównym problemem generującym potrzebę realizacji niniejszego projektu, jest niska jakość infrastruktury edukacyjnej i ograniczona dostępność do wysokiej jakości infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Wartość projektu (PLN) 1 631 808,00 w tym dofinansowanie z UE (PLN) 1 387 036,80.

 

  • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji. , data: 2018-12-18

« wstecz