Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

VI Kadencja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, kadencja rady trwa 5 lat, a radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.

Zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Wąbrzeskiego w skład Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wchodzi 15 radnych.

W dniu 31 października 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się uroczyste wręczenie Zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w VI Kadencji. Ślubowanie radnych odbyło się podczas pierwszej sesji V Kadencji Rady Powiatu w dniu 20 listopada 2018 r.

Poniżej znajdą Państwo na bieżąco aktualizowane materiały z prac Rady Powiatu:

Komisje Rady Powiatu

Projekty uchwał, uchwały Rady Powiatu, imienne wykazy głosowań

Stanowiska Rady Powiatu

Interpelacje radnych

Nagrania, transmisje z obrad

Protokoły z prac rady

Pozostałe materiały z prac rady

Dostęp do dokumentów z prac rady

  

Skład Rady Powiatu w Wąbrzeźnie:

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Markowski

Broniewska Jolanta
Brzoskowska Edyta
Husarz Mieczysław
Kamiński Mirosław
Klimek Łukasz
Kwiatkowska Hanna
Maciaszek Andrzej
Maćkiewicz Krzysztof
Markowski Marek
Mazurek Krzysztof
Pijar Gizela
Sarnecki Karol
Siciński Wiesław
Szpryniecka Bożena
Toś Mieczysław

Akty powołania:

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

Uchwała w sprawie wyboru Starosty Wąbrzeskiego

Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty

Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu