Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • SENIORZY

Jesteś seniorem? Weź udział w nowym programie realizowanym przez Powiat Wąbrzeski!

Jesteś seniorem ? 

Weź udział w „Programie zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” !


Trwa nabór do programu. Osoby, które ukończyły 60-ty rok życia i zamieszkują na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, będą mogły uczestniczyć w:

  • zajęciach podnoszących sprawność fizyczną prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera,
  • zajęciach promujących aktywność fizyczną, 
  • ponadto gwarantujemy opiekę medyczną. 

Zajęcia będą odbywały się 3 razy w tygodniu na sali gimnastycznej w miesiącach – wrzesień, październik, listopad 2018 r. 


Zapraszamy wszystkich seniorów do zgłaszania się osobiście w: 

Starostwie Powiatowym 
w Wąbrzeźnie; 
Wydział Oświaty, Zdrowia, 
Kultury i Sportu, p. 113
ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno


Informacje pod  tel.: 56 688 24 50 wew. 138 
Liczba miejsc ograniczona!
O przystąpieniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

  • SENIORZY

« wstecz