Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie

Małgorzata Zaleśna

Osoba upoważniona do kierowania działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie w czasie nieobecności Dyrektora         

Małgorzata Wypij-Olszewska

Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Małgorzata Wypij-Olszewska

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Iwona Foksińska

Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

Agnieszka Michaliszyn

Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych

Katarzyna Mystkowska

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

Anna Mazurek - Król

 Stanowisko d/s Higieny Dzieci i Młodzieży

Ewa Maziarka

Stanowisko d/s Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Wiesław Makowski

Główny Księgowy 

Irena Górecka

Specjalista ds. Ekonomiczno - Administracyjnych

Anna Nalaskowska