Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

ETAZEN - BARDZO NIEBEZPIECZNY NARKOTYK

Ostrzeżenia publiczne - GIS

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega,

w ostatnim czasie, został wykryty po raz pierwszy na terenie Polski nowy, bardzo niebezpieczny narkotyk – należący do grupy opioidów – pod nazwą etazen. Był oferowany jako „dopalacz” na terenie Łodzi w postaci szarego proszku o wysokim stężeniu (czysta substancja). Narkotyk ten, będący zamiennikiem heroiny lub fentanylu, może również przybierać postać suszu do palenia, liquidu do e-papierosa oraz sprayu donosowego. Opioid ten jest szczególnie niebezpieczny ze względu na jego właściwości toksyczne oraz dużą siłę działania – przyjmuje się, że jest 60 razy mocniejszy niż morfina.

Osoba po użyciu opioidów:

 • ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca,
 • stwierdza się: wąskie („szpilkowate”) źrenice , bradykardię (zwolnienie czynności serca), niskie ciśnienie tętnicze,
 • ma groźne dla życia zaburzenia oddechowe, w tym całkowite zatrzymanie oddechu, co prowadzi do śmierci.

Osoba po użyciu opioidów wymaga w ramach pomocy przedlekarskiej:

 • zapewnienia drożności dróg oddechowych i ułożenia jej w pozycji bezpiecznej,
 • wezwania pomocy Ratownictwa Medycznego (tel. 112),
 • zabezpieczenia funkcji oddechowej, bezzwłocznego podania przez ratownika specyficznej odtrutki (naloksonu) i przewiezienia do najbliższego szpitala.

Główny Inspektor Sanitarny informuje o niebezpieczeństwie związanym z użyciem nowych narkotyków (zwanych popularnie „dopalaczami). Produkty sprzedawane jako tabletki, proszki, ziołowe lub plastyczne mieszanki, jak również liquidy do palenia czy spraye, często zmieniają skład i stężenie. Użytkownicy często nie są świadomi jakie substancje spożywają, co powoduje trudności w ratowaniu zdrowia i życia przez służby medyczne.

Źródło: www.gis.gov.pl

Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące plastycznej masy do palenia (sztuczny haszysz – fake hash), koloru czarnego, brunatnego lub żółtego,zwany popularnie hasanem

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY OSTRZEGA,

w ostatnim czasie, głównie na terenie województwa łódzkiego, pojawia się narkotyk dostępny
w postaci plastycznej masy do palenia (sztuczny haszysz – fake hash), w kolorze czarnym, brunatnym lub żółtym, sprzedawany przez dilerów w woreczkach strunowych, bez etykiety. Hasan, bo tak nazywany jest przez użytkowników, działając silnie na ośrodkowy układ nerwowy (odurzenie) może powodować zatrucie, a nawet zgon.

 Zdj. Woreczek strunowy, bez etykiety z zawartością plastycznej substancji – hasan.

Z informacji jakimi dysponuje Główny Inspektorat Sanitarny wynika, iż w obecnie zabezpieczanych produktach zidentyfikowano syntetyczny kannabinoid o nazwie
4F-MDMB-BINACA, który już w małym stężeniu działa na receptory kannabinoidowe, silniej od Δ9-THC – składnika marihuany. Powoduje halucynacje, pobudzenie, agresję, lęk, splątanie, letarg, psychozy, problemy gastryczne, jak również przyspieszenie akcji serca oraz ostrą niewydolność nerek. Stosowanie tego narkotyku prowadzi do uzależnienia lub chorób psychicznych.

W przypadku zauważenia osoby, co do której podejrzewamy spożycie tego narkotyku, należy:

 1. Zadbać o własne bezpieczeństwo.
 2. Wezwać Oddział Ratownictwa Medycznego (tel. 112).
 3. W miarę potrzeby i możliwości przystąpić do pierwszej pomocy przedmedycznej.

Główny Inspektor Sanitarny informuje o niebezpieczeństwie związanym z użyciem nowych narkotyków (zwanych popularnie „dopalaczami). Produkty sprzedawane jako tabletki, proszki, ziołowe lub plastyczne mieszanki, jak również liquidy do palenia, często zmieniają skład i stężenie. Użytkownicy często nie są świadomi jakie substancje spożywają, co powoduje trudności w niesieniu pomocy przez służby medyczne.

Źródło: GIS


 

Nowe narkotyki w Polsce 2017-2018 - Raport Głównego Inspektora Sanitarnego

nowe-narkotyki-konferencja-1140x520.jpg

Oddajemy w Państwa ręce kolejny już czwarty raport Głównego Inspektora Sanitarnego na temat Nowych Narkotyków w Polsce w latach 2017-2018. Znajdziecie w nim m.in. rozdział poświęcony zagadnieniom prawnym, których ubiegłoroczna zmiana zrewolucjonizowała podejście do nowych narkotyków. Spowodowała ona całkowitą likwidację sklepów stacjonarnych oraz kryminalizację na równi z tradycyjnymi narkotykami środków psychoaktywnych nazywanych do niedawna dopalaczami, a obecnie Nowymi Narkotykami. Obecnie producenci i dilerzy tych ostatnich substancji, podlegają karze na równi z handlarzami tradycyjnych narkotyków.

Ponadto w Raporcie znajdą Państwo informacje o najpopularniejszych grupach środków zastępczych, które królowały na rynku w latach 2017 i 2018 oraz ich charakterystykę. Dodatkowo w publikacji znalazły się także informacje o zidentyfikowanych w Polsce, w tym okresie, Nowych Narkotykach z uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie i życie ludzi.

Znajdziecie także w Raporcie, opisy działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach nadzoru państwa nad nowymi narkotykami. Są to m.in.: ilość przeprowadzonych kontroli, ilość zabezpieczonych opakowań produktów, wydanych decyzji oraz nałożonych kar finansowych.

Otrzymacie również możliwość zapoznania się z epidemiologią zatruć nowymi narkotykami w 2018 roku w porównaniu z latami 2013-17. Jest to o tyle istotne, gdyż wraz ze zmianą przepisów i po podpisaniu porozumienia pomiędzy m.in. Głównym Inspektorem Sanitarnym, Prokuraturą Generalną, Policją Państwową itd., zmienił się system pozyskiwania danych o zatruciach i zgonach. Dzięki temu można założyć, że od 2018 roku po zmianie zgłaszania takich przypadków są one bardziej wiarygodne. Wynika z tego, że 162 zgony z powodu zażycia Nowych Narkotyków w roku 2018, nie jest anomalią tylko liczba ta była podobna w latach poprzednich, a zmiana zgłaszania tych zdarzeń, pozwoliła na dokładniejsze oszacowanie zgonów i zatruć. Należy podkreślić, że wg nowego systemu zgłaszania, liczba ofiar nowych narkotyków zmniejsza się z roku na rok.

Raport znajduje się tutaj: Nowe narkotyki w Polsce. Raport Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do pobrania poniżej.

Najczęściej występujące grupy nowych narkotyków:

Rok

2017 2018
Katynony 1680 926
Syntetyczne kannabinoidy 421 326
Opioidy 60 35

Kara wg przepisów karnych – nowe substancje psychoaktywne:

za posiadanie niewielkiej ilości – grzywna

za posiadanie większej ilości – do 3 lat

za przemyt  – do 5 lat

za wprowadzania do obrotu znacznej ilości –  od 2 do 12 lat,

za wprowadzania do obrotu –  od 6miesięcy do lat 8,

za udzielanie – nawet do 10 lat (np. małoletniemu i w celu osiągnięcia korzyści).

Kary za środki zastępcze (nowe narkotyki nie objęte jeszcze rozporządzeniem MZ):

Kara Administracyjna od 20 tys. do miliona zł. Nakładanych przez państwowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego

Zgłaszanie zatruć nową substancją psychoaktywną lub środkiem zastępczym

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (2018 r.): (rola PIS)

Art. 30a. ust. 2 (..) Podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty przeprowadzające badanie pośmiertne są obowiązane zgłosić państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na siedzibę tego podmiotu wystąpienie zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenie wystąpienia takiego zatrucia albo zgonu, którego przyczyną mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

Źródło: www.gis.gov.pl

LISTA „TOP 10” – substancje psychoaktywne, najczęściej identyfikowane w „nowych narkotykach” w 2018 r.


TOP-10-2018-1-1140x520.jpg

Lista „TOP 10” zawiera informacje o najpopularniejszych substancjach psychoaktywnych, zidentyfikowanych w zabezpieczonych produktach, oferowanych na polskim rynku jako „nowe narkotyki”.

Ranking ten otwierały związki chemiczne o nazwach: 4-CEC, HEX-EN, 5F-ADB, N-propylopentedron, N-etylopentylon, NEP, FUB-AMB, 4-CMC, α-PHiP, 4-Cl-α-PVP. Dane pochodzą z laboratoriów uprawnionych do przeprowadzania badań, mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

Problem nowych narkotyków jest obserwowany nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach na całym świecie, gdzie kryją się pod różnymi nazwami „legal highs”, „designer drugs”, „herbal highs” czy „research chemicals”. Skład chemiczny tych substancji ulega ciągłej ewolucji, co stanowi wyzwanie dla Zespołu ds. oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych przy Ministrze Zdrowia. Zespół na bieżąco prowadzi prace w sprawach oceny potencjalnych zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi oraz możliwości powodowania szkód społecznych, wynikających z używania substancji, co do których istnieje podejrzenie, że działają na ośrodkowy układ nerwowy.

Prowadzone obecnie badania nad pojawiającymi się na rynku substancjami psychoaktywnymi potwierdzają ich szkodliwy wpływ na zdrowie i życie ludzi. Dlatego niezbędna jest rzeczowa informacja, mająca na celu uświadomienie potencjalnym odbiorcom ryzyka związanego
z konsumpcją tego typu produktów. Przedmiotowy Zespół zbiera i analizuje dane w tym zakresie, opierając się na publikacjach naukowych, raportach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) a także na opisach użytkowników publikowanych na forach internetowych.

Źródło: www.gis.gov.pl

Ostrzeżenie przed stosowaniem fentanylu lub jego pochodnych


images?q=tbn:ANd9GcQSl22dZPnme6UeWxaAeI84Rni7nrNS1_QU01PisotcQN23uSmP

Liczba zatruć, podejrzeń zatruć oraz zgonów przy udziale nowych narkotyków w Polsce w 2018 r.

23a1e30b6d31688854123772014d6308,750,0,0,0.jpg

Liczba zatruć, podejrzeń zatruć oraz zgonów przy udziale nowych narkotyków w Polsce w 2018 r.

 z podziałem na województwa (wg. stanu ludności na 30.06.2018 r.)

Źródło: www.gis.gov.pl


 

Ostrzeżenie GIS przed opioidami

Znalezione obrazy dla zapytania narkotyki

W Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów, zawartych w nowych narkotykach (tzw. „dopalaczach”)

Użycie substancji opioidowych zawierających pochodne fentanylu lub samego fentanylu odzyskanego z plastrów transdermalnych (przezskórne plastry przeciwbólowe), może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu.

Osoba po użyciu opioidów w odróżnieniu od osób po użyciu psychostymulantów (preparatów pobudzających):

 • ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca,
 • stwierdza się: wąskie („szpilkowate”) źrenice , bradykardię (zwolnienie czynności serca), niskie ciśnienie tętnicze,
 • ma groźne dla życia zaburzenia oddechowe, w tym całkowite zatrzymanie oddechu.

Osoba po użyciu opioidów wymaga w ramach pomocy przedlekarskiej:

 • zapewnienia drożności dróg oddechowych i ułożenia jej w pozycji bezpiecznej,
 • wezwania pomocy Ratownictwa Medycznego (tel. 112),
 • zabezpieczenia funkcji oddechowej, bezzwłocznego podania przez ratownika specyficznej odtrutki (naloksonu) i przewiezienia do najbliższego szpitala.

Na podstawie analiz dokonanych przez Zespół Oceny Ryzyka pochodne fentanylu (m.in. furanylfentanyl, cyklopropylofentanyl, U-47700 i in.), obecne m.in. w produktach o takich nazwach, jak: FU-F, Gumiś, Talizman GT, Talizman Zielony, Trójkąt, China BreathDevil Liquidi innych, zostały umieszczone w wykazie substancji psychoaktywnych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. Co oznacza objęcie ich prawem karnym.

Te nowe narkotyki mogą mieć postać

 • proszku
 • tabletki
 • suszu do palenia
 • liquidu do e-papierosa
 • sprayu do nosa

Źródło: www.gis.gov.pl


 

Główny Inspektor Sanitarny i Komenda Główna Policji ostrzegają – dopalacze kradną życie !

ulotka-informacje-o-dopalaczach-1-1140x520.jpg

Apelujemy do osób, które mogą mieć kontakt z dopalaczami, aby pamiętały, że jest to trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. Dbając o bezpieczeństwo naszych bliskich i przyjaciół, nie pozwólmy im przyjmować substancji, których pochodzenia i składu nie znają. Reagujmy i sami stanowczo odmawiajmy, gdy ktoś namawia nas na dopalacze. Nigdy nie wiemy, jak organizm ludzki zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej. Jeżeli ktokolwiek z Państwa podejrzewa, że ma do czynienia z osobą pod wpływem dopalaczy, powinien natychmiast wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić policję.

Z danych posiadanych przez Główny Inspektorat Sanitarny wynika, że w Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć z powodu śmiertelnie niebezpiecznych syntetycznych opioidów i innych narkotyków syntetycznych nowej generacji.
Apelujemy do osób, które zetkną się z osobą pod wpływem substancji psychoaktywnej o bezzwłoczne poinformowanie o tym fakcie służb medycznych i Policji.
Apelujemy także, aby zabawa sylwestrowa i przywitanie Nowego Roku nie wiązały się z ryzykiem używania tego typu substancji.
Przypominamy, że dopalacze to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia! To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu. Mają postać tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek, czy naklejek tzw. „tatuaży”. Sprzedawane są w sklepach lub przez Internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczonym komunikatem „Produkt nie do spożycia”. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.

Na co powinno się zwrócić uwagę, co powinno zaniepokoić rodzica /opiekuna:

 • wygląd oczu (zaczerwienione spojówki lub brzegi powiek, łzawienie, opadnięcie powieki, nadmierne rozszerzenie lub zwężenie źrenic, powolna reakcja źrenic na światło, oczopląs przy wpatrywaniu się w stały punkt);
 • złe samopoczucie, brak chęci do życia, depresja;
 • stany euforyczne, gadatliwość a następnie otępienie i apatia;
 • zmiana nawyków żywieniowych – brak apetytu lub objadanie się;
 • kłopoty w szkole, wagary, pogorszenie ocen;
 • próby wyłudzania lub podbieranie pieniędzy na nieokreślone wydatki;
 • nieuzasadnione ataki złości, agresji;
 • wychodzenie z domu na krótko, poprzedzone dzwonkiem domofonu lub telefonem od nieznanej osoby;
 • wprowadzenie do słownictwa nowych zwrotów, często niezrozumiałych dla dorosłych, tzw. slangu narkotykowego;
 • pojawienie się w domu nowych akcesoriów, typu lufki, sreberka, małe woreczki z zamknięciem strunowym, tzw. dilerki, itp.;
 • zmiana zapachu ciała.

Do najczęściej spotykanych skutków pojawiających się w trakcie i po zażyciu tzw. dopalaczy możemy zaliczyć:

 • bóle głowy, migrena;
 • kołatanie serca (przyspieszone tętno często sięgające 200, duszności, ból w klatce piersiowej;
 • agresja, zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenie rąk;
 • nudności, wymioty, biegunka;
 • zmęczenie, osłabienie, brak zdolności koncentracji;
 • reakcje alergiczne;
 • myśli samobójcze, omamy;
 • napady leku, halucynacje;
 • nadmierna wrażliwość na dźwięki i światło.

Gdzie szukać pomocy:
800 060 800  Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
116 111   Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
800 100 100   Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
800 12 12 12   Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 
Pamiętajmy: Nie warto ryzykować własnego zdrowia i życia – nawet najmniejsza dawka dopalacza może okazać się śmiertelna!

Źródło: www.gis.gov.pl


 

Porozumienie sześciu instytucji państwowych o współpracy w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych

20181126_150730_cover-1140x520.jpg

W dniu 26 listopada 2018 r. wchodzi w życie Porozumienie sześciu instytucji państwowych, którego celem  jest przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia publicznego i szkodom społecznym, jakie powoduje obecność na nielegalnym rynku nowych narkotyków (środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych). 

Sygnatariuszami Porozumienia są:

Główny Inspektor Sanitarny,

Komendant Główny Policji,

Szef Krajowej Administracji Skarbowej,

Prokurator Krajowy,

Komendant Główny Straży Granicznej,

Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Dokument zobowiązuje strony do wczesnego reagowania i pełnej wymiany informacji również na poziomie lokalnym.  Porozumienie, określa jedynie ogólne obszary współpracy i koncentruje się na realizacji celu, natomiast nie narzuca szczegółowych procedur ani metod działania. Stosowanie „Porozumienia” powinno być elastyczne, w odpowiedzi na konkretny problem, specyficzne co do miejsca, zaangażowanych instytucji, wielkości użytych środków, zastosowanych metod, czasu trwania, mobilizacji innych podmiotów, wyboru form współpracy. Na szczeblu krajowym zostanie powołany Komitet Sterujący, w skład którego wejdą przedstawiciele każdej ze Stron, a pracami Komitetu będzie kierował Główny Inspektor Sanitarny. Oczekiwane korzyści z podpisanego Porozumienia to radykalne ograniczenie podaży nowych narkotyków. Pozytywne doświadczenia z realizacji wcześniejszego Porozumienia z 2011 r., gdzie w wyniku wspólnych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Policji doprowadzono do  likwidacji stacjonarnych sklepów z „dopalaczami”, dowodzą, że w tej sprawie warto wymieniać się informacją i prowadzić działania zintegrowane.

Znowelizowane 20 lipca 2018 r. przepisy dają nowe możliwości walki z „dopalaczami”. Jednak pełne wykorzystanie nowego prawa i  jego realna skuteczność zależeć będzie od współpracy wielu instytucji.  

Porozumienie zobowiązuje strony do podejmowania zdecydowanych działań w obszarach:

– rozpoznawania sytuacji i wymiany informacji,

– wczesnego i szybkiego reagowania.

Źródło: www.gis.gov.pl


 

Niebezpieczne dopalacze

Znalezione obrazy dla zapytania dopalacze

Nowe substancje psychoaktywne – coraz groźniejsze

 1 sierpnia 2018  

Artur Malczewski
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Obecnie europejski system wczesnego ostrzegania EMCDDA monitoruje ponad 620 nowych substancji psychoaktywnych w stosunku do 350 w roku 2013. Liczba ta obejmuje 24 nowe fentanyle − silne opioidy. Kontakt z najmniejszą nawet ilością fentanyli może powodować zatrucie, będące zagrożeniem dla życia, co znajduje swoje odzwierciedlenie we wzroście odnotowanych przypadków śmiertelnych w wyniku ich zażycia (np. w wyniku zażycia karfentanylu w 2016 roku w Europie zmarło 60 osób).

Skala używania NSP w Polsce

Wyniki monitorowania realizowanego przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii wskazują na zmiany we wzorach używania narkotyków w różnych grupach w związku z pojawieniem się nowych substancji psychoaktywnych. Największe zmiany zaszły wśród osób zmarginalizowanych. Co dwa lata realizowane jest ogólnopolskie badanie w tej grupie za pomocą wywiadów kwestionariuszowych. Na podstawie wyników kilku pomiarów realizowanych od 2008 roku wśród klientów programów wymiany igieł i strzykawek można zaryzykować hipotezę o rosnącej skali używania nowych substancji psychoaktywnych wśród osób zmarginalizowanych. Analizując dokonane pomiary, należy stwierdzić wzrost używania mefedronu w ciągu ostatniego miesiąca z 10% w 2010 roku do 36% w 2014 roku wśród odbiorców programów wymiany igieł i strzykawek. W 2016 roku nastąpił spadek do 24%, jednakże jakąkolwiek NSP zażyło 40% badanych. W tym samym czasie zmniejszyło się używanie amfetaminy z 60% (2010 rok) do 29% (2016 rok), heroiny z 50% do 17%, polskiej heroiny z 45% do 15%. W przedstawionym okresie nastąpił wzrost używania metadonu z 30% do 47%. Wyniki badania wskazują na wzrost popularności nowych substancji psychoaktywnych oraz metadonu. Warto przyjrzeć się, jakie substancje były deklarowane jako najbardziej problemowe. Co piąty badany deklarował, że najwięcej problemów sprawiają mu nowe substancje psychoaktywne (21%). Podobny odsetek wskazywał na opiaty (22%). Amfetamina była wymieniana tylko przez 5% badanych.

W przypadku używania narkotyków przez młodzież możemy odnotować inny trend. Ostatnie badanie Fundacji CBOS i KBPN przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia 2016 roku wśród uczniów z 82 szkół (N=1724)1, a ich wyniki wyraźnie wskazują na spadek używania NSP. Odsetek badanych, którzy eksperymentowali z tymi substancjami w 2016 roku, jest na takim samym poziomie jak w 2008 roku (3,5%). W ciągu ostatniego roku NSP używało 1% badanych, podobnie jak w ciągu ostatniego miesiąca. Są to najniższe wskaźniki od początku prowadzonego badania, czyli od 2008 roku. Według deklaracji z 2008 roku po NSP „kiedykolwiek w życiu” sięgnęło 3,5% uczniów, w 2010 roku odsetek deklaracji wzrósł do 11%. Do kontaktu z NSP w ciągu roku poprzedzającego badanie z 2010 roku przyznało się 7% uczniów (wobec 3% w 2008 roku), a w ciągu ostatniego miesiąca – 1% (2% w 2008 roku). Wyniki z 2013 roku wskazują na spadek używania NSP. Do kontaktu z tymi substancjami „kiedykolwiek w życiu” przyznało się o ponad połowę mniej respondentów niż w 2010 roku (5%), a trzy razy mniejszy odsetek badanych używał ich „w ciągu ostatniego roku” (spadek z 7% do 2%); odsetek osób sięgających po nie „w ciągu ostatnich 30 dni” wyniósł natomiast 1%. Analizując skalę używania, warto odnieść się do innych badań ogólnopolskich, które pokazują stabilną sytuację wśród młodszych (15-16 lat), a spadek wśród starszych uczniów (17-18 lat). Wśród gimnazjalistów 10,3%, a wśród starszych uczniów 12,6% używało kiedykolwiek NSP według badania ESPAD z 2015 roku. W porównaniu do roku 2011 odsetek użytkowników NSP wśród młodszej grupy jest taki sam: 10,5%, w starszej odnotowano spadek używania NSP (15,8%)2. Według ostatniego pomiaru zrealizowanego przez Fundację CBOS oraz KBPN z 2015 roku w populacji generalnej ich używanie kiedykolwiek w życiu zadeklarował niewielki odsetek badanych 1,3%-2,2% w wieku 15-64 lata3. W ciągu ostatniego roku „dopalacze” używało 0,5% badanych, a miesiąca – 0,2%. Połowa badanych (46%), którzy używali „dopalaczy” w ciągu ostatniego roku, używała ich w formie proszku lub tabletek. W znacznie mniejszym zakresie sięgano po mieszanki ziołowe (17%), „dopalacze” w formie płynu (17%) oraz w innej formie (17%). Co trzecia osoba kupiła „dopalacze” w internecie (32%). Były również osoby, które zaopatrzyły się w „dopalacze” w specjalnym sklepie (17%). W 2010 roku odnotowano 3% osób, które kiedykolwiek w życiu zażywały „dopalacze”. W pomiarze z 2010 roku pytani o używanie byli tylko respondenci, którzy byli w sklepie z „dopalaczami”. Porównując zatem wyniki z 2015 roku do roku 2010, trzeba wziąć pod uwagę, że odsetek użytkowników w 2010 roku byłby większy, gdyby nie wstępne kryterium wizyty w sklepie stacjonarnym z „dopalaczami”.

Wykres 1. Substancja, która zdaniem osób badanych sprawiała im najwięcej problemów (n=280, %).

Źródło: CINN KBPN.

Analizując dane dotyczące sytuacji związanej z NSP, warto przyjrzeć się prawdopodobnym interwencjom medycznym z powodu użycia NSP. Według danych Ośrodka Kontroli Zatruć z Warszawy w 2016 roku odnotowano 4369 prawdopodobnych zatruć z powodu NSP. W 2017 roku od stycznia do sierpnia zatruć było 2945. Wstępne dane pokazują, że w 2017 roku przypadków tych będzie mniej niż w 2016 roku, jednak nadal co miesiąc mamy ponad 300 przypadków zatruć NSP. Są to wskaźniki o wiele wyższe niż np. w roku 2013 (1079 zatruć), kiedy nastąpił duży wzrost zatruć z powodu NSP w porównaniu do roku 2012 (299 przypadków).

Rynek nowych substancji psychoaktywnych w Polsce, po okresie trzech lat od zamknięcia ponad 1300 sklepów w 2010 roku, zaczął się odradzać. Tuż po zlikwidowaniu sklepów z „dopalaczami” sprzedaż przeniosła się do internetu. W sieci sprzedawane są produkty, które bardzo często nie zawierają informacji, jakiego typu substancja psychoaktywna wchodzi w ich skład. Można również kupić czyste substancje na stronach oferujących je jako materiały do analiz chemicznych, np. odczynniki chemiczne. Niektóre z tych stron funkcjonują w internecie pod hasłem: researche chemicals (związki chemiczne do badań). W przypadku substancji mamy dokładną informację, co kryje się w opakowaniu sprzedawanym na stronach internetowych. Podana jest również nazwa chemiczna produktu. Jednak jak pokazały wyniki badania I-TREND, co trzeci kupiony „odczynnik chemiczny” zawierał inną substancję niż deklarowaną przez sprzedawcę. Do zakupu „dopalaczy” nie potrzebujemy karty kredytowej czy konta bankowego. Wiele sklepów oferuje możliwość zapłaty przy odbiorze paczki na poczcie lub za pomocą waluty internetowej bitcoin. W przypadku najbardziej popularnych substancji otrzymujemy przesyłkę po 3-4 dniach. Niektóre strony internetowe oferują klientom zbieranie punktów, które można wymienić później na produkty. Inną metodą marketingową jest dodawanie bezpłatnych próbek „dopalaczy” do zamawianych przesyłek. Z badań wynika jednak, że sprzedaż internetowa nie zastąpiła sprzedaży detalicznej. Kolejnym źródłem zaopatrzenia są dilerzy, którzy oferują „dopalacze” obok tradycyjnych narkotyków. W niektórych miastach „dopalacze” sprzedawane są na telefon z dowozem przez taksówkę.

Polska jest krajem, który nie tylko importuje i sprzedaje nowe substancje psychoaktywne, ale jest również miejscem produkcji. Corocznie wykrywane są miejsca produkcji mefedronu, który mimo zdelegalizowania w 2010 roku, nadal jest sprzedawany przez dilerów. W 2016 roku na Pomorzu zlikwidowano miejsce produkcji 4CMC. Policja przejęła substancję o czarnorynkowej wartości 7 mln złotych. Zabezpieczono prawie 135 kg substancji. Mniejsza fabryka 4CMC została również wykryta na Mazowszu w czerwcu 2016 roku. Według danych MSW w 2016 roku policja oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna zorganizowała kilkukrotnie skoordynowane akcje przeciwko 449 punktom sprzedaży stacjonarnej „dopalaczy”. W efekcie zatrzymano 154 osoby i zabezpieczono 236 kg oraz 15 tys. sztuk opakowań nowych substancji psychoaktywnych.

Warto odnotować pojawienie się nowych substancji psychoaktywnych („dopalaczy”), które są opioidami z grupy fentanyl. Według danych Narodowego Instytutu Leków w 2012 roku w Polsce pojawił się 4-fluorobutyrfentanyl, z którym związany był przypadek zgonu z powodu iniekcji. 4-fluorobutyrfentanyl dodawany był przez jednego ze sprzedawców w promocji do zamawianych „dopalaczy”. W 2017 roku kontrolą objęto dwa nowe fentanyle. Pierwszy z nich, akrylofentanyl, według danych EMCDDA został wykryty w maju w 2016 roku w Danii. 23 zgony z powodu zażycia tej substancji odnotowano w Szwecji w lipcu 2017 roku. We wrześniu 2016 roku rozpoczęto procedurę opracowania połączonego raportu (join report EMCDDA oraz Europol) w ramach procedury oceny ryzyka. Omawiany opioid został zabezpieczony w formie płynu, tabletek, proszku oraz kapsułek. W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z użycia akrylofentanylu 29 września 2017 roku Unia Europejska podjęła decyzję o objęciu tej substancji kontrolą na terenie Unii. Wdrożenie decyzji Rady Unii Europejskiej było ostatnim etapem trzystopniowej procedury prawnej opracowanej celem reagowania na pojawienie się na rynku potencjalnie szkodliwej nowej substancji psychoaktywnej. Akrylofentanyl jest strukturalnie powiązany z fentanylem, substancją objętą kontrolą i powszechnie stosowaną w medycynie jako uzupełnienie znieczulenia ogólnego podczas zabiegów chirurgicznych oraz jako środek w leczeniu bólu. Akrylofentanyl, dostępny w UE od co najmniej kwietnia 2016 roku, jest sprzedawany jako eksperymentalna substancja chemiczna. Konfiskowany był pod postacią tabletek, kapsułek oraz w formie płynnej, między innymi jako gotowy do użycia spray do nosa. W momencie przeprowadzenia oceny ryzyka (luty 2017 roku) akrylofentanyl został wykryty w 6 krajach członkowskich UE. Trzy kraje członkowskie zgłosiły też 47 zgonów związanych z jego użyciem.

Wykres 2. Używanie „dopalaczy” przez młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych − badanie Fundacji CBOS i KBPN (%).

Źródło: Malczewski, 2016.

Kolejną groźną substancją z grupy fentanyli jest furenylfentanyl. 15 listopada 2017 roku Unia Europejska podjęła decyzję o objęciu kontrolą na terenie krajów wspólnoty furenylfentanylu. Wdrożenie decyzji Rady Unii Europejskiej wynikającej z uprzedniej propozycji ze strony Komisji Europejskiej było ostatnim etapem w trzystopniowej procedurze prawnej opracowanej celem reagowania na pojawienie się na rynku potencjalnie szkodliwej nowej substancji psychoaktywnej. Wspomniana substancja wywołała obawy dotyczące zdrowia publicznego po tym, jak kraje członkowskie zaczęły zgłaszać szkodliwe efekty jej przyjęcia za pośrednictwem europejskiego systemu wczesnego ostrzegania wdrożonego przez EMCDDA i Europol. Drugi z fentanyli jest dostępny w UE co najmniej od czerwca 2015 roku. Informacje uzyskane dzięki konfiskatom pokazują, iż część furanylfentanylu dostępnego w Europie została wyprodukowana przez przedsiębiorstwa chemiczne w Chinach. Według danych EMCDDA skonfiskowany furanylfentanyl miał postać proszku oraz płynu, między innymi gotowego do użycia sprayu do nosa. Był również sprzedawany w postaci płynów do papierosów elektronicznych. W momencie przeprowadzenia oceny ryzyka, w maju 2017 roku, furanylfentanyl został wykryty w 16 krajach członkowskich UE oraz Norwegii. Sześć krajów członkowskich zgłosiło też 23 zgony związane z jego użyciem. Silne syntetyczne opioidy są coraz większym zagrożeniem dla zdrowia w Europie i Stanach Zjednoczonych. Według danych EMCDDA w okresie od 2009 do 2016 roku w Europie wykryto 25 nowych syntetycznych opioidów, w tym 18 fentanyli. W 2017 roku EMCDDA wraz z partnerami przeprowadziła dziewięć ocen ryzyka, z których pięć dotyczyła fentanyli (akrylofentanylu, furanylfentanylu, 4F-iBF, karfentanylu oraz THF-F). Doświadczenia kliniczne pokazują, że nalokson stanowi odtrutkę na zatrucie spowodowane akrylofentanylem oraz furanyl-fentanylem. Kraje członkowskie mają rok na przyjęcie w ustawodawstwie krajowym odpowiednich działań kontrolnych dotyczących dwóch nowych fentanyli.

Nowe rozwiązania prawne w Europie

Wsparciem dla polskich działań w obszarze przeciwdziałania NSP mogą być nowe regulacje UE z 21 listopada 2017 roku, to między innymi wzmocnienie europejskiego systemu wczesnego ostrzegania (EWS) oraz szybszy przebieg procesu oceny ryzyka. Rozwiązania wynikają z propozycji Komisji Europejskiej, na którą składają się: rozporządzenie dotyczące wymiany informacji na temat nowych substancji psychoaktywnych oraz systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny ryzyka tychże substancji, nowelizujące rozporządzenie będące aktem założycielskim EMCDDA i dyrektywa rozszerzająca definicję narkotyku o nowe substancje psychoaktywne.

Nowe regulacje zachowują obecną, trzystopniową procedurę reagowania wobec nowych substancji psychoaktywnych, na którą składają się wczesne ostrzeżenie, ocena ryzyka oraz działania kontrolne, a jednocześnie istotnie wzmacniają istniejące procedury poprzez usprawnienie i przyspieszenie procesów zbierania danych i ich oceny. Nowa procedura pozwala na wprowadzenie krótszych terminów realizacji poszczególnych etapów działań prowadzących do delegalizacji substancji w UE. EMCDDA w dalszym ciągu będzie odgrywać wiodącą rolę w monitorowaniu nowych substancji psychoaktywnych raportowanego przez kraje członkowskie wspólnoty w ramach systemu wczesnego ostrzegania. W ciągu dwóch tygodni od przedstawienia przez EMCDDA wstępnego raportu, Komisja Europejska będzie mogła zwrócić się z prośbą o ocenę, w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni, czy istnieją zagrożenia związane z konkretną substancją. Na podstawie oceny ryzyka Komisja może zaproponować podjęcie formalnej decyzji o objęciu substancji kontrolą. Następnie Rada Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski będą mieć dwa miesiące na to, by przychylić się lub nie do propozycji Komisji. Od wejścia w życie decyzji władze krajowe będą mieć 6, a nie jak dotychczas 12 miesięcy na objęcie substancji kontrolą na terytorium swojego państwa.

Wnioski

Wyniki badań przerowadzonych wśród młodzieży sugerują zmniejszanie się rozpowszechnienia używania NSP w tej grupie. Z drugiej strony wskaźniki zgonów są dość wysokie, co może wskazywać, że NSP są coraz bardziej niebezpieczne, ponieważ przy zmniejszającej się skali używania zatrucia nie maleją. Działania z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej oraz przede wszystkim z zakresu redukcji szkód wydają się konieczne, aby ograniczyć liczbę zatruć z powodu „dopalaczy” oraz podjąć skuteczne działania adresowane do grup ryzyka. Wyzwaniem dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa publicznego jest znaczne ograniczenie dostępności NSP, które wymaga przede wszystkim zmian prawnych, a przykłady Irlandii czy Wielkiej Brytanii wskazują na skuteczność prawa nazwanego „blanket ban”4 w walce z rynkiem NSP. Jednakże tego typu rozwiązania prawne mogą pociągać za sobą również negatywne konsekwencje, jak np. stygmatyzacja osób bezdomnych używających NSP w Manchesterze po wprowadzeniu „blanket ban”. Wyniki badań w populacji generalnej oraz wśród młodzieży wskazują na zmniejszanie się rozpowszechnienia używania „dopalaczy”, jednak liczba zatruć nadal pozostaje na wysokim poziomie. Może to wskazywać na wzrost szkodliwości „dopalaczy”, jak również na bardziej ryzykowne wzory ich przyjmowania. Ponadto pojawienie się nowych fentanyli może spowodować wzrost zatruć, dlatego też warto realizować działania mające na celu edukowanie użytkowników w zakresie nowych niebezpiecznych substancji w ramach programów redukcji szkód.

Przypisy

 1.  Raport z badania dostępny jest pod linkiem: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1150305
 2.  Raport z wynikami badania ESPAD znajduje się pod linkiem: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1037524
 3.  Raport z wynikami badania znajduję się na stronie CINN KBPN: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=928538
 4.  Rozwiązania tzw. blanket ban wprowadzono w 2016 roku w Wielkiej Brytanii. Według brytyjskiej definicji: „Substancja psychoaktywna” oznacza każdą substancję, która: (a) jest w stanie wywołać skutek psychoaktywny u osoby zażywającej i (b) nie jest substancją wyłączoną na podstawie innych przepisów. Na użytek Ustawy substancja wywołuje skutek psychoaktywny u danej osoby, jeśli w wyniku działania stymulującego lub depresyjnego na ośrodkowy układ nerwowy, wpływa również na funkcjonowanie psychiczne i stan emocjonalny osoby zażywającej; oraz w osobny sposób należy zapoznać się ze skutkami psychoaktywnymi danej substancji”.

 

Wykaz środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych substancji psychoaktywnych zidentyfikowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tzw. dopalaczach.

W dniu 21 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 1490) i równocześnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 1591), które objęło większość substancji znajdujących się
w przedmiotowym wykazie.

Na podstawie informacji gromadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny w sprawie identyfikowanych substancji psychoaktywnych oraz częstotliwości ich pojawiania się
w produktach wynika, że w II kwartale 2018 r. klasyfikację najczęściej ujawnianych substancji obejmowały związki chemiczne o nazwach: 4-CMC, HEX-EN, 4-CEC, 5F-ADB oraz
2C-TFM. Warto podkreślić, że na przestrzeni tego kwartału w dalszym ciągu odnotowuje się przypadki identyfikacji substancji MDMA, która od 2011 r. ma status substancji psychotropowej, co nie zmienia faktu, że pojawia się na rynku w składzie tzw. dopalaczy rekwirowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

W badanym okresie dominującymi grupami związków są katynony, syntetyczne kannabinoidy a także fenyloetyloaminy. Powyższe substancje z dużym prawdopodobieństwem stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Dane z działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie dopalaczy w latach 2011 – 2017  

Rok Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba zabezpieczonych opakowań produktów Liczba pobranych próbek badań Liczba podmiotów oferujących w sprzedaży środki zastępcze Kwota nałożonych kar Liczba zawiadomień skierowanych do organów
2017 562 36 786 1 711 92 13 922 870 59
2016 897 38 623 1 222 110 14 162 100 101
2015 1 425 73 295 2 590 224 25 128 000 135
2014 651 52 714 1 630 204 14 007 100 79
2013 779 28 402 1 448 134 10 669 370 59
2012 548 16 141 443 103 495 000  
2011 335 1819 35 11 0 0

 

Mapa 1. Liczba podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2017 roku wyniosła 11,00 przypadków na 100 tysięcy.

Mapa 2. Liczba podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2016 roku wyniosła 11,19 przypadków na 100 tysięcy.

Mapa 3. Liczba podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2015 roku wyniosła 18,92 przypadków na 100 tysięcy.

Mapa 4.Liczba podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2014 roku wyniosła 6,29 przypadków na 100 tysięcy.

Źródło: www.gis.gov.pl

Jak to działa: dopalacze (film edukacyjny Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)

Jak to działa: marihuana (film edukacyjny Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)

Zatrucie narkotykami - Pierwsza Pomoc

Plakat-pierwsza-pomoc990.jpg

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej

prawo.jpg?fit=300%2C199

Sejm znowelizował ustawy: o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w celu umożliwienia skuteczniejszej walki z problemem „dopalaczy” w Polsce.

W celu poprawy skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia publicznego powodowanym przez tzw. „dopalacze” z dniem 21 sierpnia 2018 r., weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 1490). Równocześnie zaczyna obowiązywać rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 1591). Przepisy rozporządzenia mają przede wszystkim umożliwić skuteczniejszą oraz szybszą ochronę społeczeństwa przed niebezpiecznymi substancjami.

Zasadniczym celem zmiany ustawy było objęcie przepisami karnymi przede wszystkim czynów związanych z posiadaniem, produkcją oraz dystrybucją tych substancji i stworzenie instrumentów prawnych umożliwiających ich egzekwowanie.

Dopalacze będą traktowane przez prawo na równi z narkotykami. Do tej pory za handel dopalaczami groziła jedynie kara finansowa. Według znowelizowanych przepisów za samo posiadanie znacznych ilości dopalaczy będzie groziła kara nawet do trzech lat, a za handel nimi nawet do lat 12 więzienia.

Nowe prawo wprowadza następujące zmiany:

 • za posiadania na własny użytek znacznej ilości nowych substancji psychoaktywnych będzie groziła grzywna, kary ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 3,
 • wprowadzanie na listy narkotyków będzie regulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia, co ułatwi ich aktualizację, a w efekcie przyspieszy delegalizację kolejnych „dopalaczy”, w przypadku nowych substancji psychoaktywnych lista obejmie również całe grupy substancji. W projekcie nowelizacji ustawy wpisano obowiązek zgłaszania Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną. Do tej pory, dane zbierane przez krajowego konsultanta ds. toksykologii klinicznej bez takiego obowiązku.

Jednocześnie w przypadku wykonywania działalności dotyczącej wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzenia do obrotu nowej substancji psychoaktywnej – przedsiębiorcy prowadzący taką działalność, co do zasady, będą musieli uzyskać zezwolenie od Inspektora              ds. Substancji Chemicznych.

źródło: www.gis.gov.pl

 


 

Infolinia „dopalaczowa” – 800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej


 

DOPALACZE! Komunikat dla rodziców i opiekunów

Znalezione obrazy dla zapytania www.dopalacze

W czasie wakacji młodzież narażona jest na kontakt z różnego typu używkami, w tym nowymi narkotykami tzw. dopalaczami. Badania wśród uczniów pokazują, że co dziesiąty nastolatek próbował dopalaczy – czyli substancji psychoaktywnych o nieprzewidywalnym składzie chemicznym, zagrażającym zdrowiu i życiu.

To może dotyczyć też Twojego dziecka, dlatego apelujemy o zwrócenie uwagi na:

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE MOGĄCE WSKAZYWAĆ NA ZAŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 • pojawienie się wśród rzeczy dziecka nowych przedmiotów i produktów mogących służyć do przyjmowania substancji psychoaktywnych np. fifki, zapalniczki, łyżeczki, bibułki, kawałki okopconej folii aluminiowej, igły i strzykawki, waciki, paczuszki w foliowych opakowaniach, kleje, tabletki, proszek, sproszkowane zioła, bryłki itp.
 • zmiany psychiczne oraz zamiana dotychczasowych zachowań i zwyczajów:
  • stany nietrzeźwości,
  • osłabienie lub utrata zainteresowań, zaburzenia snu,
  • wahania nastroju (drażliwość, płaczliwość itp.),
  • zmienna mowa (powolna, zamazana lub przyśpieszona), trudności w koncentracji uwagi,
  • zachowania i reakcje nieadekwatne do sytuacji,
  • chwiejny, powolny chód lub pobudzenie ruchowe,
  • zastyganie w nienaturalnych pozycjach,
  • gorsze wyniki uczenia się czy w pracy,
  • wagarowanie, opuszczanie pracy.
 • zmiana dotychczasowych znajomych, poszukiwanie nowych grup i aktywności, w których obecne są narkotyki np. dyskoteki, zloty, festiwale muzyczne itp.,
 • rozluźnienie więzi z rodziną,
 • zakłócanie porządku publicznego,
 • zmiany w wyglądzie,
 • sprawianie wrażenia osoby chorej np. przeziębionej, kaszlącej,
 • stany euforii i zmęczenia,
 • zmiana nawyków żywieniowych ,
 • zmiany skórne np. miejsca po wkłuciach do naczyń żylnych, zadrapania, ślady po oparzeniach papierosami, przebarwienia palców,
 • „szkliste oczy”, źrenice zwężone, rozszerzone, nieruchome,
 • słodki zapach z ust.

RODZICU PAMIĘTAJ!

Przyczyny zażywania dopalaczy podawane przez młodych ludzi to: chęć upodobnienia się do grupy, zaspokojenie ciekawości, dla rozrywki czy  z powodu nudy. Dlatego dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, życzliwość i akceptacja, codzienny kontakt, rozmowy i zainteresowanie sprawami Twojego dziecka  pomogą uchronić je przed kontaktem z narkotykami.

 • Bądź przykładem. Dzieci są dobrymi obserwatorami. Łatwo zauważą, gdy Twoje zachowanie nie jest zgodne z Twoimi słowami. Wymagaj, ale stawiaj warunki możliwe do spełnienia.
 • Bądź konsekwentny, aby dziecko liczyło się z Tobą i wiedziało, że ustalone normy w kluczowych sprawach muszą być przestrzegane.
 • Staraj się poznać przyjaciół i znajomych swego dziecka. Pamiętaj, że mogą oni mieć duży wpływ na zachowania i postawy Twego dziecka.
 • Szanuj prawa dziecka do własnych opinii i wyborów. Nie bądź nadmiernie opiekuńczy. Doradzaj, ale nie narzucaj swojej woli. Pozwól dziecku dokonywać wyborów, gdyż w taki sposób uczy się życia, zarazem bądź czujny i w porę reaguj na zagrożenia.
 • Ucz się jak przezwyciężać trudności i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Pamiętaj, wspólnie musicie rozwiązać problem.

OBJAWY UŻYWANIA, WYSTĘPUJĄCE BEZPOŚREDNIO PO ZAŻYCIU

Nie ma charakterystycznych objawów zatrucia dopalaczami (za wyjątkiem zatrucia opioidami!). Pamiętaj, że w zależności od rodzaju zażytej substancji oraz dawki mogą wystąpić różne symptomy:

 • nadmierny przypływ energii, pobudzenie psychoruchowe,
 • podwyższenie nastroju,
 • rozdrażnienie,
 • wahanie nastroju,
 • zaburzenia świadomości,
 • zaburzenia oddechowe do zatrzymania oddechu,
 • zwolnienie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze,
 • agresja,
 • stany depresyjne,
 • halucynacje, napady lęku,
 • bóle głowy,
 • kołatanie serca.

  Osoba prezentująca  nasilony objaw z przedstawionych wyżej, powinna być poddana stałej, wnikliwej obserwacji. W przypadku podejrzenia, że stan zdrowia osoby po użyciu dopalaczy pogarsza się (progresja objawów) lub gdy jej zachowanie może stanowić zagrożenie dla siebie lub osób trzecich, niezbędne jest wezwanie zespołu ratownictwa medycznego (tel. 112).

  Zawsze należy zebrać wywiad od osób znajomych poszkodowanego, np. bawiących się razem w dyskotece, dotyczący rodzaju i ilości zażytych substancji. Powinno się również zabezpieczyć dopalacze i opakowania po nich do badań i dalszego postępowania. Z zasady, nie podejmujemy działań zmierzających do eliminacji trucizny z przewodu pokarmowego (wymuszenie wymiotów).

  W przypadku osoby nieprzytomnej, układamy ją w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej). W przypadku zatrzymania oddechu i krążenia do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego podejmujemy resuscytację.

  Z reguły, każda osoba po użyciu środków psychoaktywnych, prezentująca dolegliwości i objawy, zwracające uwagę otoczenia powinna być skonsultowana przez lekarza.

  RODZAJE DOPALACZY

  DOPALACZE O DZIAŁANIU POBUDZAJĄCYM

 • Występowanie – proszek, kryształki, czasem pigułki,
 • Zażywanie – wciąganie, połykanie, dożylnie,
 • Efekty – zwiększenie energii, poprawa nastroju, zaburzenia pracy serca, zaburzenia neurologiczne, halucynacje,urojenia, agresja, śmierć.
 • DOPALACZE O DZIAŁANIU REKLAMOWANYM JAKO PODOBNYM DO MARIHUANY

 • Występowanie – mieszanki ziołowe, proszek,
 • Zażywanie – palenie,
 • Efekty – odprężenie, rozluźnienie, dobry nastrój, wymioty, „gonitwy” myśli, nerwowość, bóle w klatce piersiowej,     drgawki, utrata przytomności, agresja, stany lękowe.
 • DOPALACZE O DZIAŁANIU HALUCYNOGENNYM

 • Występowanie – nasączone kawałki papieru, tektury, czasem płyn,
 • Zażywanie – połykanie, dożylnie,
 • Efekty – pozazmysłowe doznania, nudności, bezsenność, lęk, panika, halucynacje, urojenia, utrata kontroli nad sobą i swoim zachowaniem, agresja, próby samobójcze, śmierć.
 • POMOC

  800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

  801 199 990 – Telefon Zaufania Narkomania

  801 889 880 – Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne

  800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

  800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

  116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

Źródło: www.gis.gov.pl


 

fentanyle-www.jpg


 

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed używaniem opioidów!

Znalezione obrazy dla zapytania opioidy

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed skutkami używania opioidów!

Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów, zawartych w tzw. „dopalaczach”.

Użycie dopalacza z furanylfentanylem lub fentanylu odzyskanego z plastrów transdermalnych (przezskórne plastry przeciwbólowe), może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu.

Osoba po użyciu opioidów w odróżnieniu od osób po użyciu psychostymulantów (preparatów pobudzających):

 • ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca,
 • stwierdza się: wąskie („szpilkowate”) źrenice , bradykardię (zwolnienie czynności serca), niskie ciśnienie tętnicze,
 • ma groźne dla życia zaburzenia oddechowe, w tym całkowite zatrzymanie oddechu.

Osoba po użyciu opioidów wymaga w ramach pomocy przedlekarskiej:

 • zapewnienia drożności dróg oddechowych i ułożenia jej w pozycji bezpiecznej,
 • wezwania pomocy Ratownictwa Medycznego (tel. 112),
 • zabezpieczenia funkcji oddechowej, bezzwłocznego podania przez ratownika specyficznej odtrutki (naloksonu) i przewiezienia do najbliższego szpitala.

Na podstawie analizy Zespołu Oceny Ryzyka furanylfentanyl, obecny w takich „dopalaczach” jak: FU-F, Gumiś, i innych, został umieszczony na liście nowych substancji psychoaktywnych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. W trakcie procedury umieszczenia na liście są również inne opioidy: cyklopropylofentanyl i U-47700 oraz benzylfentanyl, sprzedawany w Polsce pod nazwą handlową BUC, znaleziony u dwóch Polaków zmarłych w Wielkiej Brytanii.

Źródło: www.gis.gov.pl


 

Dopalacze - podstawowe informacje

ulotka-informacje-o-dopalaczach-1-1140x520.jpg

To musisz wiedzieć!

 • Dopalacze to uzależniające substancje. Już jednorazowe zażycie może być początkiem nałogu.
 • Nie ma bezpiecznych dopalaczy! Ich zażywanie grozi utratą zdrowia, a często też śmiercią!
 • Nie bądź obojętny! Jeśli zauważyłeś, że ktoś wziął dopalacze zadzwoń na infolinię lub pod numer alarmowy 112.
 • Sprzedaż dopalaczy to przestępstwo! Grozi za to odpowiedzialność karna oraz wysoka grzywna.