Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • wyjazd

Wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi 12-16.02.2018 Gdańsk

 W dniach 12-16 lutego 2018 r. odbył się drugi 5 dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Gdańska dla rodzin zastępczych, biologicznych i ich dzieci w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu pn. „ Rodzina w Centrum”........

  • Spotkanie

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej

Dnia 17 listopada w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizowanego projektu pn. „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

  • PCPR

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej 22.05.2018 r.

W dniu 22.05.2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci...