Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO:

 

  • Udstępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej - formularze P + P3;
  • Udstępnienie innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (np. mapy topograficznej, sytuacyjnej, sytuacyjno-wysokościowej, ortofotomapy, dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, innych nie objętych wnioskami wymienionymi w pkt. 1-7) - formularze P + P8.