Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Stały Dyżur

Stały Dyżur – to wewnętrzna struktura organizacyjna zapewniająca uprawnionym organom ciągłość przekazywania decyzji do uruchamiania zadań obronnych ujętych w planie operacyjnym oraz informacji o stanie ich realizacji.

Uruchamiany jest w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa.

Istotą stałego dyżuru jest stworzenie warunków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu ciągłość przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych Funkcjonowania Województwa, powiatów i gmin a także wsparcia działań związanych z mobilizacyjnym rozwinięciem sił zbrojnych i likwidacją skutków sytuacji nadzwyczajnych
Stały dyżur organizowany jest w oparciu o strukturę centrum zarządzania kryzysowego i jest rozumiany, jako całodobowo pełniona służba. Przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchomionych podczas podwyższenia gotowości obronnej.
Skład  Stałego dyżuru Starosty Wąbrzeskiego tworzą wytypowani pracownicy Starosta Powiatowego w Wąbrzeźnie.