Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • RODZINA W CENTRUM

Wyjazd edukacyjny do Zakopanego w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2"

     W dniach 01 - 05 lipca 2019 r. odbył się 5-dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Zakopanego dla rodzin zastępczych, biologicznych i ich dzieci z Powiatu Wąbrzeskiego w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych   i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
    Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.
      Podczas wyjazdu zostały przeprowadzone warsztaty pogłębiające wiedzę uczestników w temacie : „Wspólne spędzanie czasu drogą do poprawy relacji w rodzinie, mocje jako nośnik potrzeb, prawidłowa komunikacja jako sposób zapobiegania występowania zjawiska przemocy i agresji w rodzinie a także rola rodzica w trudnym okresie dorastania”. Warsztaty z powyższego zakresu pogłębiły świadomość problemów związanych z komunikacją interpersonalną, adolescencją, emocjami, czasem wolnym modelowanym wedle potrzeb poznawczych i zainteresowań podopiecznych.
      W trakcie warsztatów dla rodziców i starszych dzieci, młodsze dzieci brały udział w zajęciach animacyjnych pod kierunkiem wykwalifikowanych animatorów czasu wolnego. Warsztaty animacji ruchowej pozwoliły uczestnikom poznać wiele zabaw i gier ruchowych, zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego. Uczestnicy brali udział w zajęciach umuzykalniających, które pozwoliły im poznać nowe piosenki i podstawy gry na gitarze. Brali udział w zajęciach plastycznych rozwijających ich umiejętności manualne.
      Rodziny zastępcze i biologiczne wraz ze swoimi dziećmi miały okazję skorzystać z bogatego programu kulturalno – animacyjnego, w tym między innymi spacer po ul. Krupówki w Zakopanem – gra terenowa dla dzieci i rodziców, wyjazdu w góry- spacer po Dolinie Chochołowskiej, pobyt na basenach termalnych, wjazd kolejką na Gubałówkę.

 • autor: autor: Magdalena Kamińska - PCPR
 • ZAKOPANE22379.jpg
 • ZAKOPANE22380.jpg
 • ZAKOPANE22381.jpg
 • ZAKOPANE22382.jpg
 • ZAKOPANE22383.jpg
 • ZAKOPANE22384.jpg
 • ZAKOPANE22385.jpg
 • ZAKOPANE22386.jpg
 • ZAKOPANE22387.jpg
 • ZAKOPANE22388.jpg
 • ZAKOPANE22389.jpg
 • ZAKOPANE22390.jpg
 • ZAKOPANE22391.jpg
 • ZAKOPANE22392.jpg
 • ZAKOPANE22393.jpg
 • ZAKOPANE22394.jpg
 • ZAKOPANE22395.jpg
 • ZAKOPANE22396.jpg
 • ZAKOPANE22397.jpg
 • ZAKOPANE22398.jpg
 • ZAKOPANE22399.jpg
 • ZAKOPANE22400.jpg
 • ZAKOPANE22401.jpg
 • ZAKOPANE22402.jpg
 • ZAKOPANE22403.jpg
 • ZAKOPANE22404.jpg
 • ZAKOPANE22405.jpg

« wstecz