Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • placówka

Remont placówki opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Wąbrzeskim

      Trwające od wakacji 2018 r. prace budowlane związane z utworzeniem placówki opiekuńczo- wychowawczej w Powiecie Wąbrzeskim dobiegają końca. Budynek z zewnątrz nabrał nowoczesnego wyglądu, a wewnątrz trwają już ostatnie prace wykończeniowe. Wykonawcą prac budowlanych w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej jest Firma REM – BUD SP.J. Zakład Remontowo – Budowlany z Grudziądza. Przewidywany termin zakończenia prac to marzec 2019 r.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 715 109,38 zł w tym dofinansowanie wynosi 536 332,03 zł. 
 


 

 

 • autor: Joanna Krause
 • logo
 • REMONT20193.jpg
 • REMONT20194.jpg
 • REMONT20195.jpg
 • REMONT20196.jpg
 • REMONT20197.jpg
 • REMONT20198.jpg
 • REMONT20200.jpg
 • REMONT20201.jpg
 • REMONT20202.jpg
 • REMONT20203.jpg
 • REMONT20204.jpg
 • REMONT20205.jpg
 • REMONT20206.jpg
 • REMONT20207.jpg

« wstecz