Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Za życiem

Spotkanie Informacyjne dotyczące otwarcia Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

   W dniu 6 grudnia 2017 r., w Starostwie Powiatowym z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące otwarcia Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Dębowej Łące oraz nowo powstającego miejsca schronienia dla uczennic w ciąży znajdującego się przy Zespole Szkół we Wroniu. 
    Od 4 grudnia 2017 roku są organizowane bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej.
    Spotkanie prowadzone było przez Kierownika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu pana Krzysztofa Buchmieta, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące Lucynę Szwulińską oraz Kierownika Ośrodka Panią Joannę Smogorzewską.
    W spotkaniu uczestniczyła  Wicestarosta Bożena Szpryniecka  oraz Dyrektorzy, Kierownicy instytucji pomocy społecznej wraz
z pracownikami, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Wąbrzeźnie oraz przedstawiciele przychodni medycyny rodzinnej.
    Więcej informacji na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: http://soszwdl.szkolnastrona.pl/
i Wydziału  Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu: https://www.wabrzezno.pl/5322,wszystkie-aktualnosci?tresc=21385
    
 

  • za zyciem 4
  • za zyciem 1
  • za zyciem 5

« wstecz