Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Tort pcpr

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017 r. „Być z rodziną”

W dniu 30 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyły się obchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Być z rodziną”. Uroczystość była formą podziękowania osobom tworzącym rodzinną pieczę zastępczą na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, za codzienny trud i poświęcenie oraz troskliwą opiekę, którą obdarzają swoich wychowanków. Uroczystość miała także charakter edukacyjny. Rodzice zastępczy uczestniczyli w wykładzie przygotowanym przez Panią Anną Jaworską – psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie nt. „Komunikacji werbalnej i niewerbalnej”. W równoległym czasie, młodsi wychowankowie, uczestniczyli w zabawach przygotowanych przez pracowników tut. Centrum, starsi natomiast uczestniczyli w kreatywnych zajęciach poprowadzonych przez Pana Zbigniewa Izdebskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Starosta Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Bożena Szpryniecka, Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała oraz Członek Zarządu Karol Sarnecki. W części oficjalnej spotkania przybyłe rodziny zastępcze otrzymały Listy Gratulacyjne oraz kwiaty od Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie, jako podziękowanie za ich codzienną pracę na rzecz swoich podopiecznych. Punktem kulminacyjnym spotkania był specjalnie przygotowany na tą okazję tort, którym poczęstowano wszystkich uczestników spotkania.

Dziękujemy wszystkich osobom mającym wkład w rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego a rodzinom zastępczym życzymy dużo wiary, nadziei i siły w przezwyciężaniu trudności, ale także radości, zadowolenia i satysfakcji.

Dziękujemy również Pani Wicestaroście oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu za ufundowanie słodkiej niespodzianki – lodów dla dzieci oraz firmie Ciasta domowe „U Ewy” za przekazanie ciasta na tą okazję.

« wstecz