Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Wąbrzeźnie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz kolejny w Wąbrzeźnie!

2018.01.02

Już 14 stycznia 2018 r. rozpoczynamy XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab WOŚP utworzony został tradycyjnie w Wąbrzeskim Domu Kultury. W tym roku gramy na pozyskanie środków dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.

Wszyscy, którzy chcieliby wspomóc akcję m.in. przekazując przedmioty na licytację proszeni są o kontakt z Sztabem, który mieści się w Wąbrzeskim Domu Kultury, ul. Wolności 47, tel. 566881727, wew. 24.

Spotkanie Opłatkowe w Domu Pomocy Społecznej

Spotkanie Opłatkowe w Domu Pomocy Społecznej

2017.12.14

14 grudnia 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie odbyło się  Spotkanie Opłatkowe, w którym wzięli udział mieszkańcy, pracownicy oraz zaproszeni goście, m.in. Pan Starosta Wąbrzeski, Dyrektorzy i Wicedyrektorzy m.in. Zespołu Szkół we Wroniu, Przedszkola Miejskiego „Bajka”, Przedstawiciele Powiatowej Państwowej Komendy Policji i Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie, Wicedyrektorzy i Kierownicy MOPS i GOPS, Dyrektor i Kierownik WCPTiIS, Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, a także wolontariusze....

mikolajki

Spotkanie Mikołajkowe 2017

2017.12.14

Dnia 12 grudnia 2017 w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie już po raz szósty zorganizowało  Spotkanie Mikołajkowe dla Rodzin Zastępczych i Wychowanków.

szlachetna

Finał Szlachetnej Paczki 2017

2017.12.11

W tym roku Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Wąbrzeźnie brało udział w akcji „Szlachetna Paczka” i współorganizowało utworzenie świątecznej paczki dla rodziny z terenu Powiatu Wąbrzeskiego.  

otwarcie

Otwarcie Nowego Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu

2017.12.06

Dnia 1 grudnia 2017 r., odbyło się otwarcie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Ośrodek jest  profesjonalną placówką dziennego pobytu, której głównym zadaniem jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych do samodzielnego życia.  Placówka ma swoją siedzibę we Wronie i jest przeznaczona dla 40 osób ...