Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

życzenia

Święto Pracownika Socjalnego

2019.11.20
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO 2019

W dniu ich święta dziękowaliśmy pracownikom socjalnym, za trud pracy i niesioną w każdym dniu pomoc drugiemu człowiekowi

2019.11.19

We wtorek 19 listopada w restauracji OAZA w Wąbrzeźnie spotkali się pracownicy socjalni z terenu Powiatu Wąbrzeskiego Na zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie uroczystości wspólnie świętowaliśmy Dzień Pracownika Socjalnego.

Rodziny zastępcze z wizytą w bibliotece

Rodziny zastępcze z wizytą w bibliotece

2019.11.19

Pod wspólnym hasłem "Spotkajmy się w bibliotece" odbywają się w siedzibie MiPBP w Wąbrzeźnie spotkania dla rożnych grup, które mają na celu - między innymi - zapoznanie z ofertą biblioteczną, omówienie zbiorów bibliotecznych, zachęcenie do bywania w bibliotece.

logo

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” Obszar A

2019.11.14

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż w roku bieżącym w „Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami III” finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomiono obszar A programu, w ramach którego udzielana jest pomoc finansowa na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Konferencja PSSE

Dopalacze - problem zdrowotny i publiczny współczesnego społeczeństwa

2019.11.07

W dniu 7 listopada w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyła się zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego konferencja pn. "Dopalacze jako problem zdrowotny i publiczny współczesnego społeczeństwa".