Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

-

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

2019.05.24

W dniu 23 maja 2019 r. w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2019, które  połączone były ze spotkaniem dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci zorganizowanym w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych   i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych...

Wręczenie nagród

Wręczenie nagród w konkursie wielkanocnym

2019.05.17

   W dniu 16 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie, podczas którego Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, Pani Justyna Przybyłowska wręczyła nagrody i dyplomy laureatom i uczestnikom konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego pn. „Świąteczna Kartka”, rozstrzygniętego 18 marca 2019 r.

Szkolenie dla rodzin zastępczych

Szkolenie dla rodzin zastępczych

2019.05.17

W dniu 16.05.2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie organizowane przez Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK dotyczące możliwości związanych z podejmowaniem zatrudnienia przez młodzież usamodzielniającą się z rodzin zastępczych w obszarze ekonomii społecznej.

Placówka opiekuńczo wychowawcza

Zakończono prace budowlane w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Książkach

2019.05.16

Trwające od wakacji 2018 r. prace budowlane związane z utworzeniem placówki opiekuńczo- wychowawczej w Powiecie Wąbrzeskim dobiegły końca. W dniu 10 kwietnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót dotyczących zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci wraz z rozbudową i przebudową.

 

ZUS

Bezpłatne porady specjalistów w ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnością

2019.05.16

„Żyj aktywnie” – pod takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w tym roku Dzień dla Osób z Niepełnosprawnością. Z wiedzy i porad specjalistów będzie można skorzystać w całej Polsce, w tym w kilku miastach województwa kujawsko-pomorskiego.