Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Informacja

Informacja o usługach w ramach projektu pn. "Rodzina w Centrum"

2018.07.11

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu, pn. "Rodzina w Centrum" (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy...

Program „Aktywny samorząd”

Program „Aktywny samorząd”

2018.07.09

Od 2012 r. Powiat Wąbrzeski przystępuje do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bezpośrednią realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Uzyskanie wsparcia możliwe jest w ramach dwóch modułów programu...

-

Konkurs „Wakacje z rodziną kredką malowane”

2018.07.03

REGULAMIN KONKURSU WAKACYJNEGO
„Wakacje z rodziną kredką malowane”

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie –Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
  • Termin Konkursu: od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku.
-

Spotkanie podsumowujące projekt „Rodzina w Centrum”

2018.07.02

      W dniu 29.06.2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „ Rodzina w Centrum”, realizowany przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w latach 2016/2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych...

PIKNIK

VII Piknik Integracyjny pt. Starsi i młodsi – razem możemy więcej

2018.06.19

W dniu 14.06.2018r w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie odbył się VII Piknik Integracyjny pt. Starsi i młodsi – razem możemy więcej. Tym razem Piknik swoją tematyką nawiązywał do setnej rocznicy Niepodległości Polski, jaką obchodzimy w tym roku.