Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • WYNIKI MATUR

Zdawalność matur w Powiecie Wąbrzeskim na 5. miejscu w województwie

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2018 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: 1. w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego. W części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

W Powiecie Wąbrzeskim do egzaminu dojrzałości w 2018 r. przystąpiło 109 uczniów, spośród których pomyślnie egzamin zdało 89 osób, co stanowi 82 % zdawalności. Wynik ten pozwolił na uplasowanie się Powiatu na 5 miejscu pod katem zdawalności spośród wszystkich powiatów w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Serdecznie gratulujemy pomyślnych wyników egzaminów, wszystkim absolwentom życzymy powodzenia w dalszej karierze edukacyjnej i zawodowej!

  • autor: Opracowanie własne na podstawie informacji OKE Gdańsk
  • WYNIKI

« wstecz