Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • ZS we w

Po gimnazjum wybierz szkołę w Powiecie Wąbrzeskim!

Szanowni uczniowie, drodzy rodzice,

Już niebawem gimnazjaliści staną przed pierwszym ważnym wyborem w swojej karierze zawodowej: gdzie kontynuować naukę przygotowującą mnie do podjęcia pracy?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół w Powiecie Wąbrzeskim!

Na terenie Powiatu Wąbrzeskiego znajdują się 3 szkoły średnie, które oferują szeroki zakres nauczania. Wybierać można pomiędzy szkołą mundurową, a także kontynuowaniem nauki w szkole branżowej oraz wąbrzeskim liceum z wieloletnimi tradycjami. Poniżej przedstawiamy szczegóły na temat każdej z placówek.

W przypadku pojawiających się pytań zapraszamy do kontaktu z kierownikiem Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie:


Krzysztof Buchmiet pok. Pokój nr 113 I piętro
Nr telefonu: 56-688-24-51  
wew. 138
e-mail: oz@wabrzezno.pl

 

_______________________________________________________________________________

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Adres : ul. Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno
Telefon : 566882285
e- mail : zsowno@wp.pl
Strona www: http://www.liceum-wabrzezno.pl/

„Wąbrzeski ogólniak” mieszczący się przy ul. Wolności 35 naprzeciwko liceum charakteryzuje się ponad 100-letnią tradycją,  jest szkołą otwartą na wyzwania współczesnego świata, a także przyjazną i bezpieczną.
Atutami szkoły jest przede wszystkim coroczna bardzo wysoka zdawalność matur oraz wpisana już w tradycję placówki polsko-niemiecka wymiana uczniowska.

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy do wzięcia udziału w naborze do klas o poniższych specjalnościach:

1. KLASA HUMANISTYCZNO-MEDIALNA
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: Język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie.
Przedmiot uzupełniający: edukacja medialna.

2. KLASA PRZYRDNICZO-MEDYCZNA
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia i chemia oraz fizyka lub geografia. Przedmiot uzupełniający: język angielski dla przyrodników.

3. KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka oraz fizyka lub geografia. Przedmiot uzupełniający: język angielski techniczny.

 

 

  • ZSO
  • ZSO
  • ZSO

 

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
Adres : ul. Żeromskiego 6, 87-200 Wąbrzeźno
Telefon : (56) 688 13 52 w. 21
e-mail : zsz_wabrzezno@post.pl
Strona www: http://www.zszwabrzezno.com/

Dyrekcja szkoły proponuje Kandydatom interesującą przygodę edukacyjną, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. Jeżeli zdecydujecie się na wybór tej szkoły, zrobimy wszystko, aby zapewnić Wam wszechstronny rozwój intelektualny.

Kierunki kształcenia:

4 – LETNIE TECHNIKUM

Uczniowie po ukończeniu technikum zdają maturę, otrzymują ŚWIADECTWO MATURALNE i mogą dalej uczyć się na wyższych uczelniach oraz w czasie nauki w klasie 3 i 4 zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i otrzymują DYPLOM.


    technik mechanik
    technik logistyk
    technik mechatronik
    technik hotelarstwa
    technik obsługi turystycznej
    technik ekonomista
    technik handlowiec
    technik inżynierii sanitarnej

 

3 - LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (zawodowa)

               Uczniowie w branżowej szkole I stopnia, mogą kształcić się w każdym zawodzie, o ile znajdą pracodawcę, u którego będą mogli odbywać zajęcia praktyczne (umowa o pracę, wynagrodzenie).Po skończeniu nauki zdają egzamin zawodowy w klasie 3.


KLASY INTEGRACYJNE

                W naszej placówce w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonują jedyne w regionie klasy integracyjne na poziomie branżowej szkoły I stopnia i zespołu szkół zawodowych. Uczniowie realizują standardowy program nauczania przewidziany w tego typu klasie, natomiast uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie mają ten program dostosowany do swoich możliwości. W dokumentach szkolnych tzn. na świadectwie nie ma żadnych adnotacji, że uczeń uczęszczał do tego typu klasy. Uczniowie z orzeczeniem mają dodatkowe zajęcia rewalidacyjne. Zapewniamy również pomoc dodatkowego nauczyciela (nauczyciel wspomagający).

                Nauczanie odbywa się w komfortowych warunkach – maksymalnie 20 uczniów w klasie, każdy uczeń traktowany jest indywidualnie, ma zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Nie tylko uczniom posiadającym orzeczenia o kształceniu specjalnym, ale mającym wszelkie trudności w nauce, łatwiej jest tu osiągnąć sukces. W klasie minimalnie może uczyć się 1 uczeń z różnego rodzajami niepełnosprawnościami. Dla rodziny ważne jest, że dziecko chodzi do ogólnodostępnej szkoły, a nie przebywa w ośrodku specjalnym.


        DLACZEGO WARTO ROZPOCZĄĆ NAUKĘ WŁAŚNIE W ZSZ?

    w szybki sposób możesz zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe
    szkoła położona jest w centrum miasta
    posiadamy:
    największą w powiecie wąbrzeskim salę gimnastyczną (oddana do użytku w 2010 r.)
    nowoczesne pracownie i Wi - Fi
    dobrze wyposażoną bibliotekę w lektury, literaturę piękną i zbiory specjalne
    nowoczesne środki dydaktyczne (tablice interaktywne)     
    nauczyciele są otwarci, dbający o ucznia
    uczniowie osiągają dobre wyniki na egzaminach maturalnych i zawodowych
    służymy doradztwem zawodowym
    szkoła jest bezpieczna, wolna od przemocy
    umożliwiamy udziału w licznych projektach finansowanych ze środków unijnych.

 

  • ZSZ
  • ZSZ
  • ZSZ

 

 

 

 

Zespół Szkół we Wroniu
Wronie 28
87-200 Wąbrzeźno
tel: +48 566 890 160
zswronie@zswronie.pl
Strona www: http://www.zswronie.pl/


Zespół Szkół we Wroniu zaprasza do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną placówki przedstawioną poniżej. Szkoła ma do zaoferowania jako jedyna szkoła w powiecie intnerat, w których uczniowie mają do dyspozycji wyremontowane pokoje z łazienką, kuchnie, pokój cichej nauki, kawiarenkę internetową, salę telewizyjną, siłownię, salę fitness i sztuk walki a także strzelnicę.

Ponadto szkoła oferuje żywienie w tutejszej stołówce, a w trakcie zajęć uczniowie mogą korzystać z zajęć na basenie i hali sportowej w Wąbrzeźnie. W trakcie edukacji organizowanych jest wiele obozów sportowych, integracyjnych oraz pokazy i praktyki zawodowe i zajęcia pozalekcyjne.

Liceum ogólnokształcące o ukierunkowaniu służby mundurowe

Kierunek rozszerzony jest o tematykę obejmujący m.in. :
- wiadomości związane z działalnością policji, wojska, straży pożarnej, straży miejskiej,
- naukę samoobrony, sztuk i sportów walki,
Zasady musztry i terenoznawstwa,
- wiadomości z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego,
- survival.

Technikum w zawodach:
- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – przeszłościowy kierunek ziwązany z nowoczesnymi technologiami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii,
- technik informatyk – informatyka w wojsku – wojskowość staje się jedną z kluczowych branż, które wybierają młodzi ludzie. Cyberprzestrzeń to piąty wymiar działań wojskowych.
- technik żywienia i usług gastronomicznych – nowoczesna kuchnio-pracownia to miejsce, w którym nauczysz się smacznie i zdrowo gotować,
- technik architektury krajobrazu – tereny zielone wokół szkoły są doskonałym warsztatem zajęć praktycznych,
- technik ochrony środowiska – okoliczne lasy i rezerwaty są wspaniałą bazą do zajęć – stawiamy na ekologię!
- technik usług fryzjerskich – zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonej pracowni fryzjerskiej,
- technik budownictwa – znajdzie pracę w kraju jak i za granicą
- technik informatyk – zawód najbardziej poszukiwany na rynku pracy, znajduje zastosowanie we wszystkich branżach
- technik rolnik – to doskonały kierunek dla tych, którzy przyszłość wiążą z branżą rolniczą.

 

 

 

  • ZS Wronie
  • ZS Wronie
  • ZS Wronie

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI I DO KONTAKTU ZE STAROSTWEM ORAZ DYREKCJĄ SZKÓŁ

« wstecz