Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Akademia Wiedzy

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Policealnej Szkole dla Dorosłych – Akademia Wiedzy w Wąbrzeźnie

W dniu 30 września odbyła się już po raz siódmy uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Policealnej Szkole dla Dorosłych – Akademia Wiedzy w Wąbrzeźnie. W spotkaniu uczestniczyła Wicestarosta Bożena Szpryniecka, która życzyła wszystkim nowym słuchaczom wielu sukcesów, a absolwentom Akademii Wiedzy powodzenia na rynku pracy. Wykład inauguracyjny wygłosił ksiądz doktor Adam Machowski, który podkreślił  powołanie, konieczne do wykonywania zawodu opiekuna oraz służebną rolę każdego, kto w stu procentach wykazuje się swoją chrześcijańską postawą, pomagając słabszym i chorym. Pogratulował wszystkim, którzy będą wykonywali ten odpowiedzialny zawód i życzył wielu sukcesów  i satysfakcji w przyszłej pracy zawodowej.

Pan Mieczysław Mazur – założyciel szkoły oraz pani Aleksandra Goldyszewicz – dyrektor placówki wręczyli dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez kolejnych 30 słuchaczy.  Do tej pory mury szkoły opuściło 146 absolwentów, kształcących się w zawodach: opiekun w domu pomocy społecznej (4 semestry), opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej (2 semestry). W starzejącym się społeczeństwie są to atrakcyjne kwalifikacje, ułatwiające uzyskanie zatrudnienia zarówno na lokalnym rynku pracy, jak i za granicą.

Indeksy otrzymało też 45 nowych słuchaczy, którzy rozpoczną naukę na dwuletnim kierunku opiekun w domu pomocy społecznej i rocznym kierunku opiekunka środowiskowa.  Nauka w szkole jest całkowicie bezpłatna, odbywa się w systemie zaocznym, w co drugą sobotę i niedzielę. Uczyć może się każdy,  kto posiada dowolne średnie wykształcenie i chciałby nieść pomoc i udzielać wsparcia osobom starszym lub niepełnosprawnym.  

Szkoła współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dzięki czemu słuchacze mogą  w praktyce poznać pracę opiekunów i zdobyć doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej. Dodatkowe kompetencje zapewniają też coroczne wyjazdy edukacyjno-integracyjne do różnych placówek opiekuńczych, nie tylko na terenie naszego województwa. Najbliższy wyjazd już pod koniec października – tym razem słuchacze poznają funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

Wykwalifikowana i życzliwa kadra pedagogiczna oraz rodzinna atmosfera sprawiają, że wielu słuchaczy nie poprzestaje na zdobyciu kwalifikacji w jednym  zawodzie. Kontynuują naukę  na kolejnych kierunkach, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności, a tym samym zwiększając swoje szanse na rynku pracy.     

  • Akademia WiedzyDSC_6978-min.JPG
  • Akademia WiedzyDSC_6986-min.JPG
  • Akademia Wiedzy_DSC7052-min.JPG
  • Akademia Wiedzy_DSC7058-min.JPG

« wstecz