Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Ks. Kaczerzewski

Awans zawodowy nauczyciela Zespołu Szkół we Wroniu

Ksiądz Sebastian Kaczerzewski – nauczyciel Zespołu Szkół we Wroniu złożył do Starostwa Powiatowego wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego, by ubiegać się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Powołana przez Zarząd Powiatu Komisja egzaminacyjna dokonała oceny katechety.

Ksiądz Sebastian Kaczerzewski pomyślnie zdał przeprowadzony egzamin, w związku z czym awansował na stopień nauczyciela mianowanego.

W dniu 5 października odbyło się uroczyste ślubowanie zakończone wręczeniem Aktu mianowania. Życzymy wielu sukcesów zawodowych i realizacji zamierzonych planów.

  • Akt mianowania ks Kaczerzewskiego00 glowne.JPG
  • Akt mianowania ks Kaczerzewskiego1.JPG
  • Akt mianowania ks Kaczerzewskiego2.JPG
  • Akt mianowania ks Kaczerzewskiego2a.JPG
  • Akt mianowania ks Kaczerzewskiego3.JPG
  • Akt mianowania ks Kaczerzewskiego4.JPG

« wstecz